Onsdag behandlet UNESCO en resolusjon fra Jordan som fordømmer og avgrenser jødisk og israelsk aktivitet på og rundt Tempelhøyden i Jerusalem, dette melder avisen Dagen 23. april.

«Det var venta at utkastet til vedtak ville bli akseptert av UNESCO på grunn av samansetninga og den store stemmeblokka som Jordan har i slike FN-organ.

Forslaget kjem frå Jordan som fordømer israelsk aktivitet i Gamlebyen og jødiske besøkjande på Tempelhøgda. I tillegg fordømer dei utgravingar og arkeologisk aktivitet av Israel og jødiske organisasjonar i Gamlebyen rundt Tempelhøgda.»

I følge vedtaket i UNESCO-komiteen må Israel stanse all aktivitet i området. Jordan foreslår 19 tiltak for Tempelhøyden, og påstår at Israel hindrer muslimsk og kristen tilgang til plassen. Andre som er imot vedtaket, hevder at teksten er full av antisemittisk og anti-israelsk ordbruk og bygger på feilinformasjon og feiltolking av fakta og internasjonal lov og rett.

Organisasjonene «Face of Israel» og «International Legal Forum» har anket vedtaket i UNESCO, og hevder at vedtaket kan skade UNESCOS kjerneverdier. UNESCO har imidlertid tidligere gitt etter for krav for palestinske styresmakter og kaller nå Rakels grav i Betlehem og patriarkene sin grav i Hebron for muslimske moskeer. Nå er det tydelig at Jordan og palestinere bruker UNESCO til å vedta at Tempelhøyden i Jerusalem kun er en muslimsk helligdom der jøder ikke skal ha adgang.

Hvem som bygget det templet profeten skal ha foretatt sin reise fra, og som gjør Tempelhøyden til et hellig sted for muslimene, det sier Jordan ingenting om…

 

http://www.dagen.no/Nyheter/Vil-stengja-ute-jødar-frå-Tempelhøgda-192418

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂