Nytt

Tillitsvalgte i politiet advarer mot nedprioritering av hverdagskriminalitet i Oslo. Ordenspatruljer blir omdisponert til vakthold foran symbolbygg. Terrorfaren krever økt sikkerhet på noen områder, men svekker sikkerheten for folk flest når det kommer til hverdagskriminalitet.

Bevæpnet politi er i ferd med å bli et vanlig syn utenfor symbolbygg og på enkelte arrangementer. Samtidig som PST vurderer at trusselen mot Norge øker, må politiet i Oslo ta ordenspatruljer fra gatene og plassere dem utenfor Stortinget, trossamfunn og andre utsatte steder.

Siden november har antallet faste vaktoppdrag og oppdrag ved arrangementer økt voldsomt.

Høy slitasje på mannskapet
Situasjonen har vært krevende for ordensavdelingen, som har ansvaret for vaktholdet. Høy slitasje på mannskapet og mye overtidsbruk har ført til at andre enheter i politiet må bidra med vaktmannskap for å få kabalen til å gå opp.

Det brukes sterke ord. Politiet i Oslo omtales som om de er i et halvt knestående. Svært lite tillitsvekkende for Oslos befolkning.

– Min påstand er at Oslo politidistrikt allerede er i et slags halvt knestående, sier Wilmann.

Han sier distriktet ikke har mye å gå på når det kommer til ressurser eller fleksibilitet, og roser politifolkene som får det til å gå rundt.

Et stadig mer multikulturelt Oslo med kraftig befolkningsvekst ser ut til å være politikernes oppskrift på et tryggere Oslo.

http://www.osloby.no/nyheter/Politi-ressurser-gar-til-vakthold-7988203.html