Nytt

Amerikanerne måtte forundret og skuffet registrere at den norske holdningen til sikkerhetstrusler var «det kan ikke skje her». Enten det var truede tsjetsjenere eller atomreaktoren i Halden: nordmennene tok det med ro.

Amerikanerne var på inspeksjon ved Halden-reaktoren og ble sjokkert over det slappe vaktholdet. Kun ved inngangen og ubevæpnet. På spørsmål fikk de nettopp svaret: – Her skjer det ikke noe, ikke hos oss.

Også IAEA, atombyrået i Wien, har uttrykt bekymring for norsk sikkerhet rundt Halden-reaktoren. Uten at noe har skjedd.

Daglig leder i Bellona, kjernefysikeren Nils Bøhmer, sier terrorfaren er noe Bellona har tatt opp en rekke ganger.

– Dette er noe vi og IAEA har sagt gjentatte ganger, men det har ikke blitt fulgt opp av norske sikkerhetsmyndigheter. Man har skjult seg bak at PST sier at trusselnivået er såpass lavt, at det ikke er vits å ha noen høyere sikkerhet på disse anleggene, sier Bøhmer.

Han mener det er veldig interessant at amerikanske myndigheter har merket seg det samme, og håper nyheten vil få norske myndigheter til å ta grep. Noe han selv mener er på svært høy tid. Han sier at vaktholdet ved Haldenreaktoren er betydelig mindre enn ved lignende anlegg andre steder i verden.

– Er noe som vi har sagt lenge, og vi har fått internasjonalt gehør for dette. Dette bør Statens strålevern merke seg og kreve bedre sikkerhet, spesielt i lys av det som skjedde i Stockholm. Det viser at muligheten for terror har kommet nærmere, og vi forventer at norske myndigheter tar dette alvorlig og kommer med konkrete tiltak, sier han.

Frykter terroranslag mot norsk atomreaktor