Brannen i Equinors produksjonsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest førte til omfattende skader. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Bellona har gransket brannen i Equinors LNG-anlegg på Melkøya og mener at kutt og etterslep i vedlikehold påvirket sikkerheten på anlegget.

Brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i september kom etter langvarig etterslep av vedlikehold, ignorering av feilmeldinger og vanskelige arbeidsforhold for vernetjenesten på anlegget, mener Bellona, som har gransket brannen. Equinor bestrider stiftelsens rapport og mener den inneholder feil.

Onsdag formiddag la stiftelsen fram de foreløpige resultatene av sin egen gransking av brannen 28. september. Den mener at olje fra en varmeveksler lekket inn i et av luftinntakene og tok fyr på grunn av feil i vedlikeholdet. Dette førte ifølge Bellona til brannen som nå har resultert i at hele anlegget blir stengt i inntil ett år.

Equinor: Feil i rapporten

Bare små marginer skilte brannen fra å bli katastrofal, men fordi et forsyningsskip med stor slokkekapasitet tilfeldigvis lå i havna i Hammerfest den aktuelle dagen, ble brannen likevel slokket, ifølge miljøstiftelsen. Alt sjøvannet som ble pumpet over anlegget har likevel ført til omfattende skader, mer omfattende enn om det var blitt brukt ferskvann.

– Vi har ikke sett Bellonas rapport. Men basert på informasjon vi har fått gjennom mediene, ser vi at rapporten inneholder feil i hendelsesforløp og årsaksforhold, sier pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Equinor mener Bellona ikke har grunnlag for å trekke konklusjoner om brannen.

– Fulgte ikke opp

– De har ikke vært på anlegget på Melkøya. De har ikke vært på åstedet for brannen, og de mangler vesentlig informasjon, både teknisk og ikke minst det å kunne snakke med alle som har kunnskap om hendelsen, anlegget og historikken. Dette er informasjon som granskingene til både Equinor og Petroleumstilsynet (Ptil) har tilgang til, sier Eriksen.

Bellona trekker også fram at Equinor ikke har fulgt opp pålegg og sanksjoner fra Petroleumstilsynet over flere år. Tirsdag offentliggjorde tilsynet en rapport fra et tilsyn av anlegget som var blitt foretatt uken før brannen skjedde. Der ble Equinor gitt pålegg etter at det var identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling.

– Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret, står det i rapporten fra Ptil.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.