Innenriks

Bemanningen i Oslopolitiet minker år for år. Politibetjent Eirik Sannes ved Grønland politistasjon mener man har nådd et kritisk punkt. Det skal svært lite ekstra vakthold til for at man er helt på grensen av tilgjengelige ressurser. Folk sykemeldes på grunn av utbrenthet, samtidig som oppdragene blir flere i takt med at politiet stadig blir færre folk. Politiforum fått tilgang til tall som viser at bemanningen har gått ned mellom 9,7 og 35 prosent. Grønland politistasjon er blant stasjonene som har hatt størst nedgang.

– Når det gjelder utholdenhet, har vi kommet til et kritisk punkt. Det skal ikke mye ekstra vakthold til nå før vi er helt inne på beinet, og vi har allerede sett at folk blir sykemeldt på grunn av utbrenthet, sier Sannes til fagbladet.

Politiførstebetjent Håvard Sundheim er også klar i sin tale.

Sundheim forteller till nettstedet at det blir flere og flere oppdrag – men færre folk.

Det må brukes mer tid og ressurser til vakthold, som for eksempel ved synagogen og tingretten. Det gjør at det blir færre politibetjenter som patruljerer i gatene. Selv når det kan gis overtid, er det mindre interesse for dette fordi folk er utslitte, forteller tillitsvalgte Eirik Sannes.

– Den store og gode dugnadsånden er ikke like sterk lenger og det er fordi vi har kommet til et bristepunkt for utholdenheten til folk, sier Sannes.

Fordi det er færre på jobb så er det mange oppdrag som ikke kan følges opp.

– Vi lider under dette. Daglig får vi mail der folk ber oss kjøre innom og sjekke – det går ofte på narkotikaselgere og rumenere som camper i biler og roter rundt seg, men vi har ikke sjans. Vi ser mailene komme, men vi har ikke tid, sier Sannes.

Politi-p-rekke

Det tynnes ut i rekkene i Oslo.

Osloby  Politiforum