Den åpenlyse og organiserte kriminaliteten på Grønland i Oslo tvinger politiet til å åpne en ny avdeling der, i håp om å stoppe utviklingen før den kommer helt ut av kontroll.

1. mai lanseres Oslo politidistrikt et nytt avsnitt: Nærpolitiavsnittet.

Avdelingen skal bestå av opp til 38 politibetjenter, og oppdraget deres er å slå ned på åpent narkotikasalg, vold og trusler på Grønland og Tøyen – når det skjer, skriver VG.

– Vi er nok mer bekymret for Grønland enn for Tøyen, men på Tøyen så er vi også bekymret for at det er mørketall, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Etter at medier har skrevet om de kriminelle tilstandene i bydelen, innrømmer politimesteren at de ikke forsto omfanget.

Kriminelle truer næringsdrivende på Grønland i Oslo

– Vi ble kanskje litt overrasket over hvor alvorlig forholdene på Grønland faktisk var, etter å ha snakket med folk, sier Øystese.

Oslos byrådsleder, Eirik Lae Solberg, er bekymret.

– Jeg mener at regjeringen nå er nødt til å styrke politiets ressurser i Oslo, sier han.

For selv om det nå opprettes en ny avdeling, betyr ikke det at Oslo-politiet bemannes opp.

Det ansettes faktisk ingen nye politibetjenter i forbindelse med den nye satsingen, forteller politimester Øystese.

Istedenfor skal politiet «omgruppere». Med andre ord skal det nye avsnittet hente betjenter fra andre avdelinger i politiet.

– For å unngå at vi havner der Sverige er, så er det viktig at vi skaffer så mye oversikt og kunnskap som vi kan, for så å sette av målrettede tiltak, avslutter politimesteren.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.