Nytt

Hele 9 av 10 norske politifolk i operativ tjeneste er blitt beskyldt for rasisme i møtet med personer med innvandrerbakgrunn. Mange opplever beskyldningene som en stor påkjenning, og forteller at anklagene kan føre til at de lar være å gripe inn i situasjoner der mennesker med innvandrerbakgrunn er involvert.

3 av 10 politibetjenter opplever månedlig å bli anklaget for rasisme:

Det kommer fram i en spørreundersøkelse NRK har utført.

Som oftest dukker rasismebeskyldningene opp når politiet stopper personer i biler, såkalte «stopp og sjekk»-situasjoner.

«Jeg opplever at det er gått sport i å kalle politiet rasister. Det skal ikke være lov å stoppe personer med annen hudfarge uten å bli kalt rasist.», sier en av politimennene i undersøkelsen.

Politibetjent Adnan Naeem ved Grønland politistasjon, som selv har bakgrunn fra Pakistan, sier til NRK at han i løpet av sin tid i Oslo ikke har møtt rasistiske kolleger. Imidlertid har også han opplevd å bli kalt rasist – helt til anklagerne har sett nærmere på ham:

– I noen tilfeller kan slike beskyldninger komme fordi gjerningsmannen ønsker å få oppmerksomheten bort fra det han har gjort, sier han.

Tidligere i år konkluderte kriminolog og seniorforsker ved NOVA, Ragnhild A. Sollund, i en feltstudie av politiets møte med etniske minoriteter med at noe av det som sliter mest på ordenspolitiet er de stadige beskyldningene om rasisme.

I forbindelse med feltstudien uttalte Sollund at politiet er opptatt av å ikke forskjellsbehandle, men at de gjentatte rasismeanklagene har sammenheng med at det andre godtar som rutinekontroll, oppfattes som rasistiske overgrep av folk fra etniske minoriteter.

Aftenposten: Ni av ti politifolk beskyldt for rasisme

Politiets holdninger slites ned av erfaringer