Kort

NRKs kulturredaktør Hege Duckert, er intervjuet av Dagsavisen om NRKs rolle. Hun innrømmer at få innvandrere følger med på NRKs tilbud.

– Hva en allmennkringkaster skal være, og hvem en allmennkringkaster skal være for, er et vanskeligere spørsmål enn noen gang. Skal du være allmenn, må du ta inn over deg endringene i Norge. Å nå alle er blitt stadig vanskeligere. Få mennesker med innvandrerbakgrunn følger NRKs kulturtilbud. Vi må jobbe aktivt for å speile det nye Norge bedre. Der har vi gjort oss skyldige i noen unnlatelsessynder, erkjenner Duckert.