Hver gang Thor Gjermund Eriksen må stille opp for å svare på kritikk, virker han som en sur gammel gubbe. Det virker ikke som han forstår at norske opinion har endret seg og at NRK må gjenspeile det hvis de skal forsvare sin posisjon som offentlig kringkaster. NRK har et budsjett på ca 5,5 milliard og Eriksen tjener drøyt 4 millioner i året.

Antallet brukere som mener NRK ikke er objektive har steget fra 9 til 18 prosent på ett år. Legger man til de som synes NRK er «ganske dårlige» kommer man opp i 23 prosent misfornøyde.

Andelen som mener NRK oppfyller kravet til objektivitet «ganske godt» faller fra 58 til 46 prosent.

På ett år.

Det er Dagsavisen som har hentet tallene ut av NRKs egen årsrapport for 2017.

Det går an å fokusere på at et flertall fortsatt mener NRK er upartisk. Men tendensen er klar: Stadig flere er misfornøyde.

«Det er blant kvinner og dem over 60 at det er størst nedgang i tilfredshet», heter det i NRKs årsrapport. Et klart skille mellom kjønn og alder overrasker medieforsker Kjersti Thorbjørnrud ved Institutt for samfunnsforskning. Hun var medlem av Kringkastingsrådet i forrige fireårsperiode.

– Dette viser en klar endring, og dette bør NRK følge med på. For en lisensfinansiert allmennkringkaster er det ekstra viktig å bli oppfattet som upartisk, sier Thorbjørnrud.

Fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK sier de tar signalet på alvor.

– Samtidig er det fortsatt slik at 70 prosent av befolkningen mener NRK oppfyller målsettingen om å være upartisk og upåvirket meget eller ganske godt, sier Lillelien. (NTB)

Er det noen tegn til at NRK tar signalet fra publikum? Hvis man skyver 70 prosent foran seg, tyder det ikke på det.

Tendensen er den samme i hele Vest-Europa: public service-kringkastere sliter. Det gjør de fordi de oppfattet som venstreorienterte og politisk korrekte.

I Danmark foreslo regjeringen et kutt i budsjettet til Danmarks Radio med 20 prosent, og vil droppe lisensen. I stedet skal avgiften betales over skatteseddelen og blir vesentlig mindre enn dagens lisens.

Regjeringen Solberg sysler med tilsvarende planer. Mange sier nå opp NRK og går over til web-tv. De sparer 3000 kroner. Hvis de skulle få smekket det på skatteseddelen vil NRK neppe bli mer populæb. At styret i NRK fornyer kontrakten til Thor Gjermund Eriksen med nye seks år slik at han blir sittende til 2025, tyder ikke på at styret leser situasjonen riktig. Gjermund Eriksen står for politisk korrekthet og svært lien forståelse for nye strømninger. Han har brunbeiset stemmer som var kritisk til at det var ok å være programledre med hijab, men ikke med kors.

– Styret i NRK er meget godt fornøyd med hvordan Eriksen har ledet NRK de siste fem årene, uttaler NRKs styreleder Birger Magnus på vegne av styret. (NTB)

Magnus kommer fra Schibsted-systemet.

Hvordan det er mulig å si seg meget godt fornøyd med Eriksen i dagens situasjon, tyder ikke på spesiell lydhørhet. NRK flyter på kjøttvekta: Penger og dominans. NRK virker i dag kvelende på kommersielle aktører og en fri opinionsdanning. I et åpent samfunn burde lisensen være frivillig. Det ville gi en reell pekepinn om hvor mange som er fornøyd. De 70 prosent Lillelien skyver foran seg, utgjøres for en stor del av vaneseere/lyttere.