Nytt

Kulturminister Linda Hofstad Helleland legger i ettermiddag frem et forslag om å avskaffe NRK-lisensen. Det presenteres som en gladmelding, men er det motsatte. For regjeringen vil erstatte lisensen med en koppskatt som alle husstander må betale, enten man har TV eller ei.

Torsdag klokken 16.30 legger Helleland fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.

Dette betyr at du ikke lenger skal måtte betale for å ha TV.

– Men vi går inn for øremerket medieavgift, fordi vi vil at fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK, sier Helleland til NRK.

Dette er en sleip fremstilling. Det høres ut som lisensen skal erstattes av dugnad, og den vil alle være med på, i fellesskapets navn. For alle vil jo ha et godt NRK.

Hofstad Helleland later som det er valgmuligheter som ikke er der. Hun innrømmer at det nok blir en skatt alle må betale.

– Det blir enten knyttet til en husstand eller en person, vi skal se nærmere på hvordan vi kan ivareta sosiale hensyn, uavhengigheten til NRK, og hvilken modell som vil ivareta dette på en best mulig måte, sier kulturministeren til NRK.

Det kan også bli snakk om en ny skatt.

– Det kan bety en skatt per person, det skal vi gå nærmere inn i. Når folks medievaner endrer seg så raskt og betydelig, er vi nødt til å få en annen finansiering av NRK.

Helleland Hofstad kaster blår i øynene på folk. Tendensen er at folk går bort fra public service-kanaler. De kan bare holdes i live ved tvangsinnkreving.

NRK har de senere år fått synkende oppslutning. Folk plomberer TV’ene, eller de kjøper skjermer uten mottaksmulighet, for å unngå NRK-lisensen. Noen synes NRK er blitt så politisk korrekt at de ikke orker kringkastingen. Andre bruker knapt NRK-produsert innhold og reagerer på at de må betale likevel. Særlig blant unge er oppslutningen om NRK fallende.

Hvor skal pengene komme fra? NRK bruker ufattelige 5,3 milliarder kroner. Et lite forsvarsbudsjett. Men det er ikke nok. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har klaget over for stramme budsjett.

Ap og Jonas Gahr Støre la nylig frem et alternativt statsbudsjett der de gikk inn for å øke lisensen med 30 kroner. NRK er avgjørende for at Ap skal vinne valget neste år. Uten den massive NRK-propagandaen vil det fort bli synlig at Ap har lite å stille opp med. Partiet flyter på NRK-strømmen.

Jo dårligere det går med de andre privateide mediene, jo sterkere og mer dominerende er NRK blitt. Det har forrykket balansen mellom mediene.

Det siste er at også TV2 vil inn på statsbudsjettet. Da har man sosialisert offentligheten. Pressestøtten gjør resten.

Hvis markedskreftene hadde fått virke ville det blitt synlig at lisensen ikke har samme oppslutning og at brukerne bør stilles friere. Hvorfor skal man være tvangsinnmeldt i NRK?

En blå-blå regjering går stikk motsatt vei: En koppskatt vil si at ingen slipper unna.

Høyre og FrP vil ha gitt oss hijab i offentlig sektor og tvangsinnmelding i NRK/Ap.

Islamisering og tvangssosialisering er fasiten vi kan se tilbake på etter fire års borgerlig styre.

Borgerlig?

 

 

https://www.nrk.no/kultur/slutt-pa-nrk-lisensen-1.13277494

http://direkte.vg.no/studio/nyhetsdoegnet#!verbatimId=5852a5385152f7921ca50cd9