Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Skjermbilde TV2 

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer budsjettkutt på både blå resept og dagpenger, noe som vil gå ut over nettopp de svake gruppene han har hevdet å bry seg om.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram torsdag, kommer det en del kutt som rammer grupper med dårlig økonomi. Men statsminister Jonas Gahr Støre viser til at det også tas grep som kommer de samme gruppene til gode.

NTB-Marius Helge Larsen melder om saken.

Men til tross for Støres forsikringer: Sett under ett innebærer budsjettet at regjeringen strammer inn overfor de svakerestilte gruppene. Dette står i sterk strid med så å si alt av valgløfter, politiske festtaler og partiprogrammer fra Arbeiderpartiet de senere år.

Avstanden mellom løftene som ble gitt og politikken som føres, fremstår som iøynefallende.

Ett av grepene som har fått kritikk, er at regjeringen vil redusere opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år.

Dagpenger utbetales til arbeidsledige. Utbetalingene beregnes i dag enten på grunnlag av inntekten de siste tolv månedene eller på gjennomsnittet av de siste 36 månedene, hvis dét gir bedre uttelling.

Den siste muligheten vil forsvinne med regjeringens forslag, og dermed vil mange få mindre utbetalt enn i dag. Totalt regner regjeringen med å spare 200 millioner kroner på dette innstramningsforslaget overfor svake grupper.

– Det er fordi det både er behov for å finne innsparinger og sikre dem som mottar dagpenger på andre og bedre måter. Vi gjør flere ting for å få flere ledige inn i arbeid, sier Støre.

Han utdyper:

– Vi sikrer feriepenger for dem som er permittert, det var noe den forrige regjeringen fjernet. Vi har også gjort dette med AAP mindre brutalt, ved at folk ikke faller ut av ordningene midt i et løp hvor de blir avklart. Så samlet sett mener jeg vi ivaretar den gruppen på en god måte, sier han.

Men han benekter ikke at det uansett blir ca. 200 millioner mindre, og ikke mer, til de aktuelle gruppene. Det er en vanskelig øvelse å få kutt i ytelser til å fremstå som forbedringer for dem det går ut over.

Staten vil spare 97 millioner på medisiner til befolkningen

En annen endring i statsbudsjettet rammer folk som får medisiner på blå resept. I dag må man betale 39 prosent av disse medisinene selv, men regjeringen foreslår å endre dette til 50 prosent.

Regjeringen vil imidlertid beholde maksgrensen på 520 kroner for hvor mye man skal betale for hver resept. Uansett inngår medisiner på blå resept i frikortet for helsetjenester.

Reseptendringene gir likevel en innsparing på 97 millioner kroner for staten, gjennom at folk betaler mer selv for medisinene. For folk med dårlig råd vil dette kunne oppleves som en merkbar tilleggsbyrde.

Men det stanser ikke der, det skal strammes inn enda mer på medisinene:

For i budsjettforslaget økes også frikortgrensen. I dag dekker staten utgifter til helsetjenester når de overstiger 2.921 kroner. Neste år vil regjeringen øke dette til 3.040 kroner. Økningen på 119 kroner er på 4,1 prosent, og altså mer enn den beregnede prisveksten på 2,8 prosent for neste år.

Hver for seg er ikke disse innstramningene så store. Men når de legges til andre kostnadsøkninger folk sliter med i disse dager, grunnet økende priser på drivstoff, strøm og generell prisstigning, vil disse tiltakene fra Støre-regjeringen legge nok en sten til byrden for mange. Det var visst ikke vanlige folks tur likevel.

Les også: 

– Som et øksehugg! Flere reagerer på at investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser fjernes

Ny bok! Bestill fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Bestill også:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.