Politiet har bedt UDI om å utvise 4000 utlendinger pga. kriminalitet eller ID-juks, men sakene blir liggende fordi UDI ikke har kapasitet. Aftenposten