Blant religionssosiologer er sekularismens (verdsliggjøringen) æra over, vi befinner oss nå i det post(etter)sekulære samfunn. Sekulariseringstrender er likevel ett av dagens store tema for religionsforskerne. Man oppdager stadig nye utviklingstrekk ved sekulariseringen som gjør at begrepet dekker over flere virkeligheter. Sekularisering kan ikke langer klassifiseres som en egen kategori men må ansees innvevd som en […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.