Nytt

Den gamle AKP (m-l)-lederen Pål Steigan faller for konspirasjonsteorier som trives både blant muslimer og blant visse grupper konservative i USA. De tolker den politiske stjernehimmelen omtrent som en Nostradamus og ser USAs og Israels hånd overalt.

Ifølge dette verdensbildet er IS USAs verk, og Israel har også interesse av at IS raserer Syria.

Dette er AKP (m-l)s gamle fantasier og antiamerikanisme overført på jihad-virkeligheten. Mens en venstreliberaler som Aslak Nore mener IS er rag-tag og tapere, ser Steigan sammensvergelse.

– Det er noe veldig merkelig med IS

Merkelig er AKP-speak for at det skjuler seg noe bak. Det finnes alltid en eller annen avhopper/dissident som leverer «varene», og hvis man syr dette sammen med New York Times-artikler som vris til noe annet enn de sier, blir resultatet noe som ved første øyekast kan lure en leser. Men med sunn skepsis kommer man langt. Det finnes masse stoff som viser at IS aldeles ikke oppstod av ingenting.

 

Det er noe svært merkelig med IS, eller Den islamske staten. Gruppa oppsto tilsynelatende fra ingenting. Så plutselig hadde de en større hær som feide inn i Irak med en kolonne hvite Toyota SUV-er og fikk den irakiske hæren til å fordufte som vann i ørkenen. Og så har USA og Gulfstatene med lettlurte nasjoner som Norge på slep, startet en krig mot dem som ikke ser ut til å ha verken taktikk eller strategi. I hvert fall hvis hensikten er å bekjempe IS.

isil toyota suv

Vietnamveteran: – Det er noe merkelig med IS

Gordon Duff tjenestegjorde som US-Marine i Vietnam-krigen. Han har jobbet for krigsveteranenes sak i en menneskealder og er redaktør av Veterans Today, og han skriver for New Eastern Outlook. Han var i Damaskus i slutten av 2014 og snakket med flere syriske militsledere. Han skriver at han fra før av visste at USA hadde trent minst 3000 ISIS-kadre i leirer i Jordan. Men det han fikk vite av militslederne, utfylte bildet.

De hadde med seg beviser. De hadde fotografert falne IS-soldater og deres ID-papirer. I ei gruppe på 74 drepte fra kampene ved Kobani var det 15 ukrainere og 8 tsjetsjenere. De andre var blant annet fra Saudi- Arabia, Jemen og Nord-Afrika. En del av dem hadde tydelige europeiske trekk. Gordon Duff skriver at militslederne ikke hoverte over sine falne motstandere, men behandlet dem med både respekt, sorg og alvor.

Duff, som hadde sett grensekontrollene i regionen på nært hold, mente at det ikke var noen mulighet for at alle disse soldatene hadde kommet inn i det nordlige Syria over vanlige grenser, så han reiser spørsmålet om de kan være fløyet inn med umerkede CIA-fly.

Basert på en analyse av de taktiske kapasitetene til IS, skriver Duff etter samtaler med syriske myndigheter, er det tydelig at IS har tilgang til sikker kommunikasjon, som det ville ha vært lett for USA å jamme, hvis de ønsket det. «For å si det enkelt, ikke alle og enhver kan operere det kompliserte amerkanske artilleriet de har skaffet seg eller de pansrede kjøretøyene. IS ser ikke ut til å ha noen problemer med å skaffe seg Stinger-raketter eller å bruke dem til å skyte ned fly.»

Det ble hevdet at IS har missiler som stammer fra Libya og at de er smuglet gjennom Sinai, men hvordan de så på magisk vis skulle ha hoppet over Israel, er det ingen som har svar på. Duff peker også på at IS tydeligvis ikke har store problemer med å krysse NATO-landet Tyrkias vel bevoktede grense. «Over den grensa strømmer det som gresshoppesvermer massevis av tyngre lastebiler, ingeniører og teknikere for å slutte seg til IS. Mens flyktninger venter i dagevis for å kunne passere.»

Samarbeid mellom IS og Israel

Så lenge IS ikke truer Israel, har landet åpenbare interesser av at organisasjonen ødelegger Syria så mye som mulig. Krigføringa til IS skader først og fremst to av Israels erkefiender, nemlig Irak og Syria. IS har da heller ikke kommet med noen politiske utfall mot Israel.

Derfor er det ikke overraskende når den israelske avisa Haaretz kan melde at det har vært obeservert flere tilfeller av kontakt medd IDF, Israels hær, og IS på grensa ved Golanhøydene. Avisa siterer en rapport til FNs sikkerhetsråd fra FN-observatører. Ifølge rapporten ble for eksempel en såret IS-soldat overført til en sivil ambulanse på israelsk side som ble eskortert av IDF.

Det er ellers påfallende at Steigan ikke nevner de virkelige konspirasjonene, som er Tyrkias støtte til IS og al-Qaida. Den er virkelig, og den er alarmerende. I stedet velger Steigan å tilpasse fakta inn i sine fantasier.