Nytt

55 områder i Sverige er områder hvor politiet kvier seg for å gå inn og håndheve loven. Noen av dem er under kriminelles jurisdiksjon, hvor svensk lov ikke gjelder. Mange befinner seg i et slags ingenmannsland, som i en geriljakrig, hvor opprørerne kontrollerer området om natten og politiet bare tør bevege seg inn til bestemte tider og bestemte plasser.

Dette er ikke belastede områder i en amerikansk storby, det er Sverige, det nye multikulturelle Sverige. Situasjonen står beskrevet i en rapport som Rikspolisstyrelsen og Rikskriminalpolisen kom med i oktober. Den uppegående kommentatoren på Svenska Dagbladet, Per Gudmundson, kalte det no-go zones. En og annen lokalavis har kommentert situsjonen på sitt sted, men det har ellers vært «tyst». Ingen svensk politiker har kommentert rapporten.

Nå har journalister fra Politiken besøkt Seved, et område av Malmø, som har fått betegnelsen no-go-zone, for å se med egne øyne hvordan det arter seg. Bergens Tidende gjengir artikkelen. Det er ille. Ordet parallellsamfunn er ikke dekkende.

Dette er samfunn hvor politiets makt ikke lenger gjelder. De beveger seg inn i området på eget ansvar. Det er andre som har makten.

– Ser du den fyren der, med mobiltelefonen, spør politiinspektør Karl-Magnus Hansson. Vi er med to politibetjenter på jobb, og har nettopp svinget inn i Rasmusgatan med politibilen. Det er for farlig å ferdes til fots i området.

– Jeg er helt sikker på at han nå sender beskjed til alle i nabolaget om at politiet er her. Så raskt går det. Det er nabosamarbeid på en negativ måte, sier han, mens vi kjører forbi tre karer i hettegensere som stirrer hardt på oss.

Vi befinner oss i Seved, et steinkast fra Möllevångstorget i Malmö. Området er ett av i alt 55 områder hvor politiet har vansker med å utføre jobben sin. I disse områdene er kriminaliteten høy, og utryggheten stor. Betjentene ses ikke på som garantister for sikkerhet, men snarere en trussel.

..

– Selv i dag ville vi aldri kjørt en enslig bil inn i området på kveldene for å motta anmeldelser. Vi ville tatt med en ekstra patrulje, for å holde vakt, forteller Hansson.

 

Da Politiken spurte politiet om vi ikke kunne gå rundt til fots for å lage intervjuet, svarte Malmö-politiet nei. De kan ikke garantere for sikkerheten, og det ville krevd et langt større mannskap enn de to politimennene som kjører oss i dag. De ville heller ikke anbefalt journalister å gå rundt i Seved med kameraer synlig.

– Det har vært flere episoder hvor journalister har blitt truet, og hvor det har blitt bråk. De kriminelle er ikke særlig interessert i oppmerksomhet. Det forstyrrer forretningene, sier Hansson.

Politiet har på en måte overlatt befolkningen til de kriminelle, og befolkningen innstiller seg på hvem som har makten: de anmelder ikke.

Risikoen for å bli overfalt gjør det vanskelig for politiet å patruljere, og når man griper inn kreves ofte et omfattende sikkerhetsopplegg. Mange lokale oppfatter derfor ikke politiet som en garantist for trygghet, og mange unnlater derfor å anmelde forbrytelser og å vitne i rettssaker.

– Samlet sett kan situasjonen skape en negativ spiral, som gror angst og utrygghet, uten at konkrete trusler behøver å uttales. På denne måten innrettes en uformell maktstruktur i lokalsamfunnet som gagner de kriminelle i det lange løp, sier Rikskriminalpolisen og Rikspolisstyrelsen i rapporten.
– I flere områder opplever politiet at en slik prosess har skjedd, og at offentlighetens frykt for represalier har medført at det normale rettssystemet til en viss grad er satt ut av spill, heter det videre i rapporten.

 

Politiet har kapitulert for de kriminelle. Foreløpig er det på et begrenset område. Men det er på 55 steder. Det sier noe om at dette ikke er enkelttilfeller, men uttrykk for en tendens. Svenske myndigheter abdiserer og overlater territoriell kontroll til andre, til kriminelle, ungdomsomgjenger og i deres kjølvann også islamister. De to trives under samme paraply.

Når politikere ikke kommenterer en slik utvikling kan det bare bety at de ikke vil vite av den. Det er uttrykk for kapitulasjon på øverste hold.

Utsiktene for Sverige er dystre.

 

 

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Kriminelle-styrer-55-omrader-i-Sverige-3264926.html