Nytt

Det er utrolig hvordan man i norsk presse klarer å snu hver bidige ting Israel gjør til noe negativt. I Adresseavisen 25.11. omtales et lovforslag som snart skal behandles i Knesset. Lovforslagets tittel er Israel – det jødiske folks nasjonalstat.

Der det tidligere er blitt understreket at Israel er en jødisk og demokratisk stat, defineres Israel i det nye lovforslaget som «det nasjonale hjemland for det jødiske folk»

Arabere og venstrepolitikere reagerer på lovforslaget og argumentasjonen lyder kjent

-Det vil bli en institusjonalisering av rasisme, advarer Majd Kayyal, leder for senteret for arabiske minoritetsrettigheter.

Israels statsadvokat, Yehuda Weinstein, advarer om at loven kan bryte ned statens demokratiske natur, og formannen for det venstreorienterte partiet Meretz kalte loven en skamplett for israelsk lov og rett.

Så mye om lovforslaget og reaksjonene på det. Det var i grunnen ikke lovforslaget i seg selv og omtalen av det som mest fanget min interesse, og fikk meg til å riste på hodet. Ved siden av artikkelen presenterte Adresseavisen en faktaboks om palestinere: Palestinere i Gaza, Palestinere på Vestbredden, Palestinere i Øst-Jerusalem og Palestinere i Israel. Under sistnevnte kategori står å lese

Det er omtrent 1,6 millioner palestinere med israelsk statsborgerskap. De er etterkommerne av de palestinerne som ble igjen etter etableringen av staten Israel i 1948. De har i utgangspunktet samme rettigheter som jødiske statsborgere, inkludert full stemmerett og fri bevegelighet, men blir i praksis diskriminert på en rekke områder. Med unntak av druserne avtjener ikke israelske palestinere verneplikt, og de blir dermed ikke del av integrasjonen som den israelske hæren tilrettelegger for.

Verneplikten er i faktaboksen utelukkende snudd til et gode man  ekskluderes fra. Jeg tok meg i å tenke på hva som hadde stått om palestinerne i Israel var blitt pålagt verneplikt. Det kom ganske fort noen overskrifter inn i mitt hode: Grov undertrykking av palestinere – må forsvare kolonialmakten. Apartheidstaten pålegger palestinerne å drepe sine egne. Palestinerne presses til å drepe for okkupanten. Dette var noen fattige forsøk, jeg er sikker på at norske journalister jevnt over kan mye bedre.

 

Adresseavisen, 25.11.2014  «Israel – det jødiske folks nasjonalstat»