Nytt

Norge kan komme til oppleve et terrorangrep fra IS i løpet av de neste 12 månedene. Risikoen for det er til stede, advarer PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST viser til talen som en IS-talsmann holdt 21. september hvor han på vegne av IS oppfordret til krig mot Vesten og vestlige borgere, hvor enn de måtte være.

«I september i år publiserte ISIL en tale hvor terrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i alle land som er en del av den USA-ledede alliansen mot ISIL. I talen oppfordrer ISIL spesifikt til angrep mot militært personell samt medlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester.»

Bjørnland sier de ikke har en konkret trussel denne gang, slik som i sommer. Men PST mener det er riktig å gå ut med trusselen. Det kan gjøre publikum mer årvåkne.

Det er særlig politi, militære og politisk ledelse som er truet. Et ganske bredt spekter av mennesker.

Bjørnland sier også til NRK at de synes utviklingen går i feil retning. Det blir stadig flere radikaliserte muslimer.