Nytt

Påmeldte til Lars Vilks-foredraget trenger ikke bekymre seg. Møtet er i trygge hender. Politiet passer godt på både Lars Vilks og møtedeltakerne.

Når Deichman først har sagt ja til et offentlig møte, sørger politiet for at det kan forløpe trygt.

Det er tillyst to motdemonstrasjoner: Ett med Antirasistisk Senter i spissen og ett fra SOS Rasisme. I begge leire er det folk som svermer for vold og andre som benytter et språk som kan oppfattes som en oppfordring til vold. Det er grunn til å tro at politiet kjenner miljøene og vet å holde dem på behørig avstand.

Politiet vil være mannsterkt til stede, både ute og inne.