Kunst­ne­ren Lars Vilks‘ hus ble påtent i natt. Ukjente gjer­nings­menn knuste et vindu og helte ben­sin inn i Vilks‘ hus i Skåne. Der­et­ter ble huset satt i brann. Poli­tiet befin­ner seg nå på ste­det, skri­ver Sapp­hos repor­ter Uwe Max Jen­sen.

Ukendte ger­nings­mænd har smad­ret en rude og hældt ben­zin ind i Lars Vilks’ hus i Skåne. Her­ef­ter er der ble­vet stuk­ket ild på huset. Kunst­ne­ren var ved en til­fæl­dig­hed ikke til stede i huset i går nat, da han over­nat­tede hos en ven­inde. Poli­tiet har ori­en­te­ret Lars Vilks om bran­dat­ten­ta­tet, og kunst­ne­ren befin­der sig i øje­blik­ket ved sit hus. Sappho har været i tele­fo­nisk for­bin­delse med Lars Vilks ved mid­dags­tid.

“Det vrim­ler med politi, og poli­tiet skal tale med mig, så jeg kan ikke sige mere nu,” siger Lars Vilks til Sappho, mens man kan høre politi­folk tale sam­men i bag­g­run­den.

ANNONSE

Sappho føl­ger sagen og vil sna­rest have en mand på plads i Skåne.

For­man­nen for Trykke­fri­heds­sel­ska­bet, Lars Hede­gaard, sier hen er mål­løs over hvor­dan mord­brann­stif­tere uhindret kunne skaffe seg adgang til Vilks‘ hus bare dager etter det vol­de­lige over­fal­let på Vilks på uni­ver­si­te­tet i Upp­sala:

Jeg er mål­løs. Hvor­dan kan mord­bræn­dere uhindret skaffe sig adgang til Vilks’ hus få dage efter, at kunst­ne­ren er ble­vet over­fal­det af en pøbel i Upp­sala? Hvad tæn­ker de dog på i det svenske politi? Og hvad tæn­ker de på i Sve­ri­ges poli­tiske klasse? Mig bekendt har ikke en eneste svensk poli­ti­ker haft nogen kom­men­tar til over­fal­det i Upp­sala. Er det i vir­ke­lig­he­den sådan, at de svenske magt­ha­vere helst ser Lars Vilks eks­pe­de­ret ud, såle­des at der bli­ver sendt en besked til andre, der sår tvivl om den svenske idyl?” 

Sappho: Bran­dat­ten­tat mod Lars Vilks

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629