For­føl­gerne av Lars Vilks gir seg ikke. I natt for­søkte de brenne ned hans hus i Skåne. Man må spørre med Lars Hede­gaard i Trykke­fri­heds­sel­ska­bet: Hvor er svensk politi, hvor er svenske poli­ti­kere?

Lars Vilks’ skjebne er blitt en prøve­sten på det svenske sam­fun­net. Det ytres noen fine ord, men i rea­li­te­ten gjør ikke det offi­si­elle Sve­rige stort for å mar­kere at Vilks er alles sak. 

Kon­st­nären Lars Vilks hem i Nyhamnsläge norr om Höganäs har utsatts för mord­brand.
Föns­ter har sla­gits sön­der, en mindre brand upp­stod i fasa­den och inne hittades petflas­kor med ben­sin, skri­ver Hel­sing­borgs Dag­blad på nätet.

ANNONSE

Ingen fanns i hem­met och bran­den självslocknade.TT

Jeg er mål­løs. Hvor­dan kan mord­bræn­dere uhindret skaffe sig adgang til Vilks’ hus få dage efter, at kunst­ne­ren er ble­vet over­fal­det af en pøbel i Upp­sala? Hvad tæn­ker de dog på i det svenske politi? Og hvad tæn­ker de på i Sve­ri­ges poli­tiske klasse? Mig bekendt har ikke en eneste svensk poli­ti­ker haft nogen kom­men­tar til over­fal­det i Upp­sala. Er det i vir­ke­lig­he­den sådan, at de svenske magt­ha­vere helst ser Lars Vilks eks­pe­de­ret ud, såle­des at der bli­ver sendt en besked til andre, der sår tvivl om den svenske idyl?”

www.sappho.dk

– Jag kan ju inte vara här på nät­terna. Det är ju inte så läm­p­ligt när folk sprin­ger omkring och kas­tar brand­bom­ber.
Vart ska du ta vägen nu?
– Det kan jag inte säga, men jag ska härifrån hur som helst. Det här är lite otrev­ligt, men jag är här­dad.
Enligt TT fun­de­rar Vilks på att flytta från sitt hus.
– Jag tror inte jag kan bo kvar här helt och hål­let. Det är uppen­bart att det här är ett högrisk­om­råde. Jag får nog vistas här vissa tider bara, säger han.

Lars Vilks utsatt för brand­bomb

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


For­føl­gerne av Lars Vilks gir seg ikke. I natt for­søkte de brenne ned hans hus i Skåne. Man må spørre med Lars Hede­gaard i Trykke­fri­heds­sel­ska­bet: Hvor er svensk politi, hvor er svenske poli­ti­kere?

Lars Vilks’ skjebne er blitt en prøve­sten på det svenske sam­fun­net. Det ytres noen fine ord, men i rea­li­te­ten gjør ikke det offi­si­elle Sve­rige stort for å mar­kere at Vilks er alles sak. 

Kon­st­nären Lars Vilks hem i Nyhamnsläge norr om Höganäs har utsatts för mord­brand.
Föns­ter har sla­gits sön­der, en mindre brand upp­stod i fasa­den och inne hittades petflas­kor med ben­sin, skri­ver Hel­sing­borgs Dag­blad på nätet.

ANNONSE

Ingen fanns i hem­met och bran­den självslocknade.TT

Jeg er mål­løs. Hvor­dan kan mord­bræn­dere uhindret skaffe sig adgang til Vilks’ hus få dage efter, at kunst­ne­ren er ble­vet over­fal­det af en pøbel i Upp­sala? Hvad tæn­ker de dog på i det svenske politi? Og hvad tæn­ker de på i Sve­ri­ges poli­tiske klasse? Mig bekendt har ikke en eneste svensk poli­ti­ker haft nogen kom­men­tar til over­fal­det i Upp­sala. Er det i vir­ke­lig­he­den sådan, at de svenske magt­ha­vere helst ser Lars Vilks eks­pe­de­ret ud, såle­des at der bli­ver sendt en besked til andre, der sår tvivl om den svenske idyl?”

www.sappho.dk

– Jag kan ju inte vara här på nät­terna. Det är ju inte så läm­p­ligt när folk sprin­ger omkring och kas­tar brand­bom­ber.
Vart ska du ta vägen nu?
– Det kan jag inte säga, men jag ska härifrån hur som helst. Det här är lite otrev­ligt, men jag är här­dad.
Enligt TT fun­de­rar Vilks på att flytta från sitt hus.
– Jag tror inte jag kan bo kvar här helt och hål­let. Det är uppen­bart att det här är ett högrisk­om­råde. Jag får nog vistas här vissa tider bara, säger han.

Lars Vilks utsatt för brand­bomb

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629