Kort

FN er redd for at Kobani blir ett nytt Srebrenica. Presset øker på Tyrkia både fra FN/US og fra kurdere i Tyrkia. The Guardian