Nytt

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har kjent Tyrkia skyldig i urettmessig å ha beslaglagt eiendommer tilhørende den gresk-ortodokse patriarken i Istanbul. Tyrkia anerkjenner ikke at kirken har juridisk rett til eiendom. Domstolen sier Tyrkia har forbrutt seg.

Tyrkia tilkjenner ikke den gresk-ortodokse kirken rett til å være en juridisk enhet som kan eie. Den godtar heller ikke at patriarken er overhode for den gresk-ortokse kirken utenfor Tyrkia.

Tyrkiet har forbrudt sig mod den europæiske menneskeretskonvention ved at beslaglægge det økumeniske patriarkats tidligere børnehjem, en historisk bygning af træ på Büyükada-øen i Istanbul. Det konstaterer Den Europæiske Menneskeretsdomstol i en dom, som på længere sigt kan få principiel betydning for lignende sager, både i forhold til den græsk-ortodokse kirke og til andre religiøse mindretal.

– Afgørelsen kan få principiel betydning for religionsfriheden i Tyrkiet på længere sigt. Men der er så store summer på spil for den tyrkiske stat, at trossamfundene ikke skal regne med at få deres ejendom tilbage lige med det samme, siger Eline De Groot fra Jubilee Campaign, en international organisation som netop har offentliggjort en rapport om religionsfriheden i Tyrkiet.

Den tyrkiske stat har beslaglagt de religiøse samfunds ejendomme som led i en generel chikane og undertrykkelse. Det gælder ikke mindst det græsk-ortodokse patriarkat i Istanbul, som Tyrkiet nægter at se som leder af hele det græsk-ortodokse samfund i Europa, men kun anerkender som repræsentant for de græsk-ortodokse i Tyrkiet.

Beslaglæggelserne begrundes med, at Tyrkiet ikke anerkender trossamfundene som juridiske personer, der kan eje fast ejendom. Med sin enstemmige afgørelse har menneskeretsdomstolen tilkendt det økumeniske patriarkat den juridiske status, den tyrkiske stat har nægtet det.

Mens paven besøkte Tyrkia og det var mye oppmerksomhet rundt hans Regensburgtale, var det lite eller ingen oppmerksomhet rundt det faktum at kirker ikke godtas som juridiske personer som kan eie eiendom. Det er en form for diskriminering som aldri ville blitt godtatt i Europa i forhold til moskeer eller muslimske institusjoner. Men Tyrkia ser ikke noe problemer med dobbeltmoralen.
Patriarkat vinder sag mod Tyrkiet

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også