Det islamske trossamfunn i Danmark akter ikke å la karikturtegningene dø hen. Nå forbereder de sivilt søksmål mot Jyllands-Posten. Hvis ikke det fører frem vurderer de å få utstedt en fatwa mot avisen.

En ny rundreise i Midtøsten for å mobilisere støtte, kan også bli aktuelt.

Det Islamiske Trossamfund nægter at acceptere, at Muhammed-krisen blot henlægges som et dramatisk kapitel i den nyere danmarkshistorie.

Uden en undskyldning eller en sejr i retten, mener trossamfundet, at historien om de 12 tegninger er en fortælling uden punktum.

Trossamfundet er klar til endnu engang at sende delegationer til Mellemøsten, hvis ikke man får en undskyldning fra Morgenavisen Jyllands-Posten eller får rettens ord for, at avisen har krænket danske muslimers ære. Denne gang vil delegationerne kræve, at der bliver udstedt en fatwa mod Jyllands-Posten.

»Ingen er stillet til ansvar for forhånelsen af vores profet. Derfor har vi ikke andet valg end at bede om en fatwa,« siger talsmand Kasem Ahmad. Han støttes af imam i trossamfundet Mostafa Chendid.

Det Islamiske Trossamfund forbereder sig i øjeblikket på gennem et civilt søgsmål at få landsretten til at omstøde byrettens frifindelse af Jyllands-Posten, som trossamfundet anklager for ærekrænkelse. Men frifindes avisen igen, og bliver sagen afvist af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, vil den næste udvikling blive skrevet af en religiøs lærd i Mellemøsten, forudser trossamfundet.

Forfatteren Salman Rushdie har siden 1989 levet med en fatwa, der indebærer en trussel på livet. Men Kasem Ahmad understreger, at trossamfundet ikke vil arbejde på at få nedfældet en dødstrussel mod Jyllands-Postens ledelse, og at en fatwa generelt ikke kan sidestilles med en trussel.

Han kan dog ikke afgøre, hvilket indhold en fatwa vil få, da det traditionelt set kun er særligt uddannede religiøse lærde, som har kompetence til at udstede en fatwa. Det er disse lærde, man vil opsøge i Mellemøsten.

Trossamfundet vil blive tvunget til at formulere et specifikt spørgsmål om Jyllands-Posten, da definitionen på en fatwa er, at den er et svar på et spørgsmål. En svær øvelse, da en fatwa kun i undtagelsestilfælde tager stilling til navngivne virksomheder eller personer, men oftere forholder sig til principielle spørgsmål, vurderer Jørgen Bæk Simonsen, professor på Carsten Niebuhr Afdelingen ved Københavns Universitet.

Imam varsler fatwa mod JP