Sakset/Fra hofta

Det har nylig funnet sted en organisatorisk endring i Document.no AS, som vi håper vil være positiv for driften av nettstedet. For å sikre at kravene til drift av et aksjeselskap til enhver tid er tilfredsstilt har vår redaktør og hovedaksjonær Hans Rustad overlatt roret til et eksternt styre med undertegnede som styreleder. På den måten vil han bedre kunne konsentrere seg om nettstedets redaksjonelle innhold, mens driften i større grad overlates et profesjonelt styre. Det nye styret vil selvsagt ikke legge seg opp i det redaksjonelle – her som ellers i medieverdenen nyter redaktøren godt av den fulle redaksjonelle frihet.

Styrets primære oppgave vil være å påse at selskapet til en hver tid har en økonomisk forsvarlig drift, og iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre dette. Særlig må inntektssiden styrkes slik at det blir mulig å betale en anstendig lønn til redaktøren og en viss godtgjørelse til våre faste bidragsytere. I dag er dette ikke mulig.

Selskapets inntekter kommer dels fra faste bidrag fra en del av våre lesere, og dels fra den reklamen som dukker opp på hjemmesiden – også inne i teksten. Vi skulle gjerne ha unngått at leseopplevelsen forstyrres av reklame mange kanskje ikke har særlig interesse av, men annonsene bidrar positivt til økonomien og nettstedet hadde ikke vært mulig å drive uten disse inntektene.

Det er ikke gratis å drive et nettsted som document.no. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen sterk eier i ryggen som kan bidra med milde gaver når kassen nærmer seg et bunnivå. Samtidig vet vi at svært mange setter pris på å lese document.no. I løpet av siste halvår passerte vi 60.000 unike lesere hver måned. Hvis hver av disse la inn et månedlig trekk i nettbanken tilsvarende et par kopper kaffe så ville økonomien vært en helt annen, og vi kunne levert et enda bedre produkt. Mer skal det ikke til.

Er det du leser hver måned verdt to kopper kaffe kjøpt på nærmeste bensinstasjon? Hvis svaret er ja så håper jeg og våre skribenter og øvrige medarbeidere som hver eneste dag bidrar til at document.no er et sted du har både glede og nytte av at også du gir ditt bidrag til driften. De færreste vil merke et månedlig trekk i nettbanken tilsvarende to kopper kaffe. For document.no betyr det alt.

Vårt kontonummer er 1503 02 49981

Les også

-
-
-
-
-