Resett har i det stille skiftet navn tilbake til Grafen AS. Det skjedde 28. juli, ifølge Brønnøysundregistrene:

 

Årsregnskapet for 2021 var sannsynligvis en av årsakene til at styret valgte å ta selskapet i en annen retning. Og med det trenger de sikkert også et annet navn. Resett ble bygget på et eksisterende selskap som het Grafen, så denne returen av navnet er kanskje bare en mellomstasjon.

Fra Proff ser vi at det som het Resett nok en gang gikk i minus:

Helge Lurås står fortsatt som daglig leder.

Eierne har flere ganger vært nødt til å skyte inn penger i Resett/Grafen. Den innskutte egenkapitalen nådde nesten 6,5 millioner i løpet av 2021.

To kontantemisjoner måtte til i løpet av 2021 for å redde selskapet:

 

Nå har de riktignok noen kroner i banken, men hvor mange abonnenter vil fortsette å være med på snuoperasjonen med woke-landet i sikte?

Vi betrakter ikke Grafen som noen konkurrent til Document. Deres redaksjonelle linje er en annen enn vår og de gjør også sitt beste for å kvitte seg med sine egne lesere. Vi noterer også at Grafen har et nytt styremedlem i Jon Bingen. Det tyder på at de vil fortsette i det samme sporet som de har slått inn på med Maria Zähler som midlertidig redaktør.

I de siste tre årene greide ikke Resett å øke inntektene, de har mer eller mindre stått stille. Kan hende hadde de nådd grensen for det segmentet av lesere som var villige til å betale for abonnement.

Det er vanskelig å leve av abonnement uten det kunstige åndedrettet av statsstøtte som andre aviser har. Dette kjenner vi i Document godt til. Og det tar tid å bygge opp en leserskare som forstår at den heldøgnsinnsatsen som gjøres av redaksjonen år etter år må belønnes i form av trygge arbeidsplasser og gi rom for økt vekst.

Document har ingen rike onkler, det er dere lesere som holder liv i den viktigste alternative og konservative stemmen som Document er. Det er vi glade for. Avhengighet og takknemlighet går begge veier : )

Vi garanterer at Document vil fortsette å være en tankevekkende og provoserende faktasøkende avis.

Vår redaksjonelle linje ligger fast og kontinuiteten er sikret. Dere vil få høre mer om dette veldig snart!

Hvis du mener at Document er ditt lys i mørket, så bli med og støtt oss!

Du kan abonnere, du kan vippse og du kan overføre direkte til våre konto 1503.02.49981. Hvis du vil ha en anonym brukerkonto, så ta kontakt med oss. Vi jenker oss og justerer der hvor det er mulig.

 

Vipps oss til org.nr. 13629!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.