Resetts redaksjonelle linje under redaktør Maria Zähler avtegner seg: Vi skal være snille med muslimer, for de opplever så mye rasisme. Vi skal heller ikke snakke om innvandreres hat mot homofile.

Bare så det er sagt: Det er enhver redaktørs ubestridte rett å bestemme en publikasjons redaksjonelle kurs. Dersom avisens styre er uenig i den valgte linjen, avsetter man redaktøren. Men innen det skjer, er sjefredaktøren kapteinen på skuta.

Akkurat nå styrer kapteinen Resett mot forlis.

To artikler publisert onsdag illustrerer problemet. Den ene er en kommentarartikkel signert konstituert redaktør Zähler, nærmest en leder, som prøver å definere hva Resett skal være, og ikke minst: ikke være. En programerklæring fra fungerende redaktør.

Trolig klarert med styret

Og her må jeg smette inn en digresjon: Zähler har sagt at hun kun blir sittende som redaktør til i høst. Hun sitter altså på oppsigelse. Hvorfor går en midlertidig redaktør høyt ut på banen med bastante programerklæringer for publikasjonen hun kun skal lede i to-tre måneder til?

Jeg ser kun én plausibel forklaring: Den nye redaksjonelle linjen hun tegner opp er klarert med styret. I motsatt fall, og dersom styret ikke er innforstått med den radikale omleggingen som skisseres, sitter Zähler utrygt.

Jeg kommer tilbake til Zählers programerklæring.

Den andre artikkelen bygger på en sak NTB sendte ut onsdag morgen: Unge med innvandrerbakgrunn har lavere aksept for homofili. Resetts versjon, som er utbrodert med flere detaljer, har følgende tittel: Innvandrerungdom i Norge stort sett nøytrale eller positive til homofili.

Resett-oppslag onsdag 13. juli 2022. Skjermdump.

Begge sakene bygger på en undersøkelse utført av Fafo-forsker Erika Braanen Sterri. NTB har gjort en helt riktig journalistisk vurdering, og vinklet sin sak på at det er markant lavere aksept for homofili blant visse innvandrergrupper. Disse opplysningene finnes også i Resetts artikkel, men avisens tittel er grovt misvisende.

Bildet Resett har valgt til å illustrere saken er en historie for seg. Mannens klesstil gir assosiasjoner til araberstater som pisker, fengsler og henretter homofile. Et i beste fall underlig billedvalg.

Dette minner om hva de politisk korrekte gjerne kommer trekkende med når man peker på innvandreres voldsomme overrepresentasjon blant de som dømmes for alvorlig kriminalitet: Husk at de fleste er lovlydige!

Ja, takk og pris for det, jeg tør ikke tenke på hvordan Norge hadde sett ut dersom et flertall hadde vært kriminelle.

Visse innvandrergrupper utmerker seg altså med å være mer kriminelle, og mer hatefulle mot homofile.

Muslimer «verst i klassen»

Pakistan, Tyrkia, Marokko, Irak og Iran er «verst i klassen», skriver Resetts medarbeider Kim Nord. Pussig nok er flere av disse nasjonalitetene også representert på voldstoppen:

Norskfødte menn i aldersgruppen 15–35 år med somalisk familiebakgrunn har 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. Menn med irakisk bakgrunn har 4 ganger så høy rate, tallet for menn med marokkansk bakgrunn er på 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn er tallet 2,8 og 2,4 for pakistanske menn. (Document)

Document har gjentatte ganger kritisert NTB for skjev og tendensiøs fremstilling av politisk brennbare saker. Resett har også flere ganger, betimelig, kritisert NTB. Alt dette er vel og bra, mediekritikk er en viktig oppgave for alle medier.

Mer katolsk enn paven

Men nye, anstendige Resett prøver nå å være mer katolsk enn paven, det vil si mer politisk korrekt enn NTB. Som er en mildest talt oppsiktsvekkende posisjon å være i for en avis av Resetts type og med Resetts historie.

Men for Resett er det verre enn som så, for når rollene byttes, når NTB er den som uten omsvøp refererer det mest interessante, det mest påfallende ved en undersøkelse, er Resett den som dekker over. Den som ikke søker sannheten, men tar hensyn til at noen kan bli støtt.

Og da blir spørsmålet: Hva skal vi med Resett?

Det går tretten på dusinet av redaksjoner som gjør alt de kan for å fortie og dekke over problemene knyttet til innvandring. Jeg tror ikke det er veldig god plass til én til. Enda et hovedstrømsmedium.

Hasardiøs kurs

Det er flere grunner til at Resetts nye kurs er hasardiøs. En av de viktigste er at avisen nå fremmedgjør en stor andel av leserskaren man har bygget opp. Den som måtte tvile på det, kan ta en titt i kommentarfeltet til begge de to artiklene jeg refererer fra her.

Men, som Zähler skriver i sin leder: «Men til de av dere som går helt bananas av at Resett publiserer sånt som dette, og som ikke forstår hva vi forsøker å gjøre her, så kan jeg si at dette nok ikke er deres arena.»

Kort sagt: Stikk av! Dere er uønsket.

Det er nesten så man kunne mistenke at resett.no var blitt hacket.

Lederen er titulert Ikke en arena for muslimhat:

Selv om islamisme er en stor trussel for den vestlige verden, så kan vi ikke se bort fra det ekstreme høyre, og det urovekkende muslimhatet.

Pinlig svakt

Retorisk er dette pinlig svakt. Zähler setter opp en falsk motsetning. Ingen har sagt at fordi islamisme er et problem, så skal vi se bort fra høyreekstremisme og muslimhat.

Zähler påpeker at i 2021 hadde «antall anmeldelser på hatkriminalitet på bakgrunn av religion [..] doblet seg på fem år».

Politiet har i lang tid satset aktivt på dette feltet, man har sågar gått aktivt ut og oppfordret folk til å anmelde «hatkriminalitet». Tror Resett-redaktøren det har påvirket viljen til å anmelde?

«Oslopolitiet har også slått fast at det er muslimer (og skeive) som utsettes for mest hatkriminalitet. Muslimer er blit utsatt for et terrorangrep i vårt land.» skriver Zähler, men det er positivt feil. Asker og Bærum tingrett dømte Manshaus for drap på stesøsteren, moskéangrepet vurderte retten som et terrorforsøk, ikke en fullbyrdet terrorhandling.

Man hører…

Zähler fortsetter:

Av og til hører man om kvinner som blir dratt av hijaben, dyttet og spyttet på.

Man hører om… Jeg er kanskje miljøskadet som nyhetsjournalist, men jeg vil gjerne ha fakta. Det verserer masse rare rykter, historier og påstander som det ikke er pressens oppgave å viderebringe ukritisk. Som etter 22. juli-terroren, da det gikk mange historier om hvor fæle nordmenn hadde vært mot muslimer mens man ennå trodde det hadde vært et muslimsk terrorangrep. Da Aftenposten gransket historiene, punkterte ballongen: Ikke én eneste av dem kunne verifiseres.

Trusselen fra ytre høyre

Redaktør Zähler er opptatt av høyreekstemisme:

Høyreekstremismen og radikalisering på ytre høyre gjør seg fortsatt gjeldende, og er en trussel for nesten alle som ikke passer inn. Jødehatet lever der ennå. I dag er nok muslimhatet og homohatet det mest fremtredende trekket ved norsk høyreekstremisme, og noen av de mest populariserte holdningene som finnes langt utenfor det vi normalt sett anser for å være ekstremisme, går på motvilje mot muslimer.

Det påfallende med redaktørens artikkel er at hun snakker mye om høyreekstemisme og homohat. To og en halv uke etter at en muslim drepte to og skadet et snes mennesker i Oslo sentrum. Iraneren Zaniar Matapour er siktet for terror.

Dette nevner Maria Zähler overhodet ikke. Hun nevner heller ikke noe fra Resetts egen artikkel, publisert noen timer før hennes egen, om utbredt homohat blant muslimske innvandrere.

Hvem er de høyreekstreme?

Hvem er disse «høyreekstreme» Zähler er så opptatt av? Hun konkretiserer ikke hvem hun sikter til, men faktum er at norske høyreekstreme er så få at de må importere meningsfeller fra Sverige og Finland når de skal arrangere noen form for demonstrasjon. De er tilnærmet ikke-eksisterende.

Zähler snakker om «de mest beryktede «islamkritikerne» i norsk offentlighet», «folk som snakker om massedeportasjoner av muslimer». «Folk som sier at alle muslimer er «uintegrerbare», og «heller Breivik enn muslimen».»

Hvem er det som, «i norsk offentlighet», sier «heller Breivik enn muslimen»? Er dette en utbredt holdning i Norge? Nei, det er jo ikke det. Vi snakker om en ytterst liten, marginalisert gruppe, som heller ikke er veldig synlige «i norsk offentlighet». Så hva er da Resett-redaktørens ærend?

Jødehatet redaktøren omtaler finnes selvsagt i denne lille gruppen, men numerisk er problemet langt større blant muslimer. Hvorfor nevner ikke Zähler dét?

Zählers taushet

Men det verste er dette: Resetts redaktør snakker om muslimhat og homohat atten dager etter terrorangrepet i Oslo. Hvor en muslim drepte to og såret tyve i et angrep som anses motivert av homohat.

Og hun nevner det ikke.

For en måned siden proklamerte Maria Zähler at hun skulle «bygge et anstendig medium på den norske høyresiden«.

Hvis dette er Zählers anstendighet, betakker jeg meg.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.