Sakset/Fra hofta

Kjære lesere,

Document.no har vært igjennom et svært begivenhetsrikt 2011, med sterk økning i antall lesere. Her følger en kort beretning om hvordan det går rent finansielt, da dette er en side av Document.no som ikke så ofte blir belyst.

Inntekter

Document.no får inntekter fra to kilder, gaver og reklameinntekter. Vi får ingen offentlig støtte eller annen støtte fra potensielle bidragsytere som f.eks Fritt Ord eller lignende stiftelser. Gaver, også kalt abonnement eller frivillig abonnement, utgjør ca. 80 prosent av de samlede inntektene og er fundamentet for den daglige drift. Vi håper på sikt å øke inntektene fra reklamen på Documents sider.

Mesteparten av gavene gis gjennom faste månedlige overføringer, og antallet lesere som tatt turen innom nettbanken og ordnet en fast månedlig overføring til Document.no har økt jevnt og trutt gjennom 2011, med unntak av august.

Antallet givere spratt opp igjen i september og har siden vokst jevnt. I desember var antallet givere igjen oppe på nivå med juni 2011, og vi har kommet oss igjennom den voldsomme og negative medieomtalen i kjølvannet av 22/7.

Inntekter fra gaver stiger sterkere enn antallet givere skulle tilsi. Det kan virke som om mediakjøret mot Document.no etter 22/7 bare har økt givergleden gjennom hele høsten. Fallet i desember kan forklares med at leserne i denne måneden heller bruker pengene på julegaver, det er dere vel unt! Dere vet selv hvem dere er, tusen takk for støtten gjennom hele 2011.

Inntekter fra reklame er ikke tatt med i grafen over da disse er mer en funksjon av antallet lesere. Akkurat hvor mye vi får inn i kroner og øre har vi heller ikke tatt med.

Utgifter

Så hva brukes inntektene til?

Mesteparten av inntektene i 2011 gikk til å kompensere redaksjonen, samt å betale eksterne bidragsytere for stoff. Vi bruker her ordet kompensasjon og ikke lønn, da Document.no ikke har noen ansatte. Vi har heller ingen faste lokaler eller biler. Reiseutgiftene er nærmest ikke-eksisterende. Ingen har heller fått dyre kurs eller lignende. 2011 var også det første året at alle redaksjonsmedlemmene fikk en slant på slutten av året, stort sett har driften siden starten i 2003 vært drevet fullstendig ut av redaksjonsmedlemmenes egne lommer.

Konklusjon og planer for 2012

I 2011 gikk Document.no med et beskjedent overskudd. Det er vår intensjon å fortsette med en konservativ form for drift for å sikre fortsatt tilbud av våre tjenester til glede for våre lesere.

Men Document vokser. Antallet lesere er på rekordnivå og har holdt seg veldig høyt og stabilt etter den enorme pågangen i slutten av juli. Antallet redaksjonelle bidragsytere har også økt, både av gode utenlandske røster som ellers aldri ville blitt hørt i Norge, samt av norske røster som det er en glede å gi plass til. Veksten vi er inne i gjør at organisatoriske spørsmål må vies mer oppmerksomhet. Christian Skaug vil i løpet av 2012 sette av mer tid til Document.

Tusen takk til våre trofaste lesere og bidragsytere for deres støtte gjennom 2011. Og hvis du er en av de omlag femti tusen som månedlig leser Document, men ikke har støttet oss ennå, husk at vi ikke får et rødt øre av stat, kommune eller frivillige organisasjoner. Hvis du liker det som står her, vær så snill å bidra. Ta en tur i nettbanken og sett opp en fast overføring til Document.no på kontonummer 15030249981. Beløp velger du selv, 100 kroner i måneden er et greit utgangspunkt.

Vennlig hilsen,
Økonomiavdelingen