skrekkens-menn

Noen bøker mister ikke aktualitet etter hvert som tiden går. En av dem er Hans Magnus Enzensbergers essay fra 2005 om den radikale taper, som er utgitt i norsk oversettelse av Valdisholm forlag.

Bakteppet for teksten var blant annet terroren i Irak, Afghanistan og andre steder. Nesten ti år senere regjerer terroren fortsatt i Irak, nå også i Syria – vår egen verdensdel går heller ikke fri.

Aktørene er nye, men Enzensbergers analyse står seg godt fortsatt – slik den også så ut til å kunne være relevant for tilfellet Anders Behring Breivik.

Hos Valdisholm kan boken i øyeblikket kjøpes for tilbudspris: 40 kroner koster det å skaffe seg et av de mer innsiktsfulle bidragene til å forstå vår samtid.

 

Takk til signaturen Wiwaro for å ha gjort oppmerksom på tilbudet fra forlaget.