Det er oppstått en uhellig og uheldig enighet mellom hjelpeorganisasjoner, SV og en del norske journalister og medier når det gjelder temaet stabilisering eller destabilisering av Irak. I dag, fredag, hadde Nationen to sider vegg-til-vegg med NTB-stoff som hadde samme tema: Norge deltar i en okkupasjon, den norske innsatsen i stabilitetsstyrken kalles humanitær men bærer preg av å være militær, og amerikanerne har sagt at den norske styrken deltar i deres operasjon. Formålet med denne massive kampanjen, er å stille det norske bidraget i mest mulig dårlig lys i opinionen. Konsekvensen, i ytterste fall, er at styrkene trekkes ut, og at færre deltar i stabiliseringen av Irak. Det ville å så fall bety at terroren mot sivile mål i Irak, den som skremmer vekk hjelpeorganisasjonene, går av med seieren.

At Sosialistisk Venstreparti driver denne pro-terror-politikken på Stortinget er ingen overraskelse, men selvfølgelig veldig beklagelig at Norges Røde Kors og «andre bistandsorganisasjoner» legitimerer SVs holdning. Disse etter hvert så mektige hjelpeorganisasjonene, som er mest opptatt av sin egen status, prestisje og pengetilgang, er sure fordi soldater faktisk gjør en humanitær innsats (som NTB mener de ikke gjør) som de er sendt for å gjøre, og som de må gjøre også fordi hjelpeorganisasjonenene trekker seg ut (p.g.a. terroren). Dagsavisen skriver:

«(Kristin) Halvorsen fulgte i går opp kritikken fra Norges Røde Kors og de andre bistandsorganisasjonene om at den humanitære innsatsen fra norske soldater skaper en uklar situasjon fordi skillet mellom militær innsats og humanitær hjelp viskes ut.»

Og hva er problemet….?

Legg til forskere: Mediene politiserer. Personer med hang til å mene noe på påstått kvalifisert grunnlag «make their day». De kalles eksperter og får si hva de vil, bare det er «kritisk». Forskere og ledere særlig fra NUPI og Fredsforskningsinstiituttet opptrer støtt som politiske synsere i TV og aviser, og kan umulig drive på som de gjør uten det vil svekke troverdigheten til forskningen ved disse institusjonene. (Til sammenligning uttaler forskere ved Forsvarets Forskningsinstitutt seg sjelden, og de holder seg da til faget.)
Espen Barth-Eide (NUPI) og Stein Tønnesson (PRIO) deltar nå i en pseudodebatt om definisjonen av den norske deltagelsen i stabiliseringsstyrken i Irak og er med på å heve et helt uvesentlig spørsmål (hva skal vil kalle det de norske soldatene gjør i Irak) til de store høydene. Utenriksminister Jan Petersen har helt rett når han kaller debatten akademisk.
Det ser ut til at det samme skjer med enkelte akademikere som det gjorde med journalister da byline (og særlig bildebyline) ble innført på vanlig stoff; egeneksponeringen gjør godt for forfengeligheten, uansett.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂