Kommentar

Bjørn Egge har kritisert USA og Israel i et NTB-intervju 7. mai.

Sitat: -Krigsfangers rettigheter utvannes

-Kampen mot terrorisme utvanner rettighetene til krigsfanger. Bildene av fangene på Guantanamobasen vekker vonde minner, sier tidligere krigsfange Bjørn Egge. Generalmajor Egge, som var krigsfange under andre verdenskrig, er bekymret over det han kaller et tilbakeskritt i historien. Torsdag feirer Norge at det er 58 år siden vår frigjøringsdag, mens krigsproblematikk er en del av hverdagen i andre deler av verden.

Torsdag er det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Røde Kors setter i år søkelyset på krigens folkerett, og behandlingen av krigsfanger. Sivile skal beskyttes, krigsfanger skal behandles humant og skadde skal få hjelp, er budskapet fra organisasjonen..

-Jeg reagerer på TV-bildene fra Guantanamo Bay på Cuba, der Taliban-fangene sitter med bind for øynene og holdes i bur ute. Og i Irak har krigsfanger blitt avkledd og mishandlet. Det ser ut til at den nye kampen mot terror gjør at myndighetene lett overreagerer, og grensene viskes ut, sier Egge til NTB.

Egge, som tidligere var president i Norges Røde Kors, mener at flere nå fratas grunnleggende rettigheter fordi de mistenkes for deltakelse i nettverk eller allianser som driver med terror. Da Egge ble tatt til fange av tyskerne etter et krigsforlis under andre verdenskrig, fikk han først en beskyttelse under reglene i Genèvekonvensjonen. Han fikk sende brev til familien og motta pakker og medisiner fra Røde Kors. Men da Gestapo overtok ham fra den tyske marinen, ble alle rettighetene hans tatt fra ham. Han endte opp i konsentrasjonsleirer som politisk forsvinningsfange, en såkalt Nacht und Nebel-fange. Egge sier at han vet hva regler i krig er verdt, og at det må kjempes for at de overholdes.

Generalmajoren reagerer også på stadig flere episoder, særlig i Midtøsten, hvor ambulanser hindres i å nå fram til syke og sårede, og hvor hjelpepersonell blir angrepet.

Egge fremhever at Norge som utdeler av Nobels fredspris har tyngde internasjonalt, og at vi har et ansvar for å si ifra i internasjonale fora. Både han og Norges Røde Kors mener at vi ikke må fomle, slik som før Irak-krigen, med å si ifra om at noe er et brudd på folkeretten. Norges Røde Kors mener at selv om vi bor langt unna krig, bør vi kjenne reglene som gjelder, slik at vi reagerer når de brytes. Spesielt mener organisasjonen at det er viktig for norske soldater som stadig oftere er involvert i internasjonale operasjoner.

Organisasjonen fremhever også at de mektige statene som Israel og USA, og USAs allierte i kampen mot terrorismen, må gå foran med et godt eksempel ved å respektere den internasjonale humanitære rett. Frykten er at hvis de ikke gjør dette, vil det bli en ond sirkel hvor andre heller ikke reagerer på å bli irettesatt.

I Genèvekonvensjonen er det listet opp et internasjonalt regelverk for beskyttelse av syke og sårede soldater, krigsfanger og sivile. Det står også at unødvendige lidelser skal unngås, og at det skal skilles mellom sivile og militære mål og at hjelpesendinger skal komme fram til krigens ofre.