Flyktninghjelpens leder Elisabeth Rasmusson hevder det var lettere å drive hjelpearbeid i Afghanistan under Taliban enn i dag. Forholdene var mer stabile og det var ikke krig.

Hun sa dette første gang til NTB/ANB i slutten av desember, og gjentok det til NRK igår. Rasmusson var bedt om å kommentere en meningsmåling gjort av BBC som viser at 70 prosent av afghanerne er optimister og tror fremtiden blir bedre.

I et slikt relieff fortoner Rasmussons uttalelser seg enda merkeligere. Hun mener det var lettere å drive hjelpearbeid under et regime som forbød kvinner å gå på skole og truet hjelpeorganisasjonene til å si opp alle afghanske kvinner.

Hennes holdning til ISAF og NATO er svært lite vennlig. Hun vil ha seg frabedt at NATO forsøker å skryte på seg skoler som Flyktninghjelpen har bygget opp. Hun sier ISAF forsøker å «kjøpe seg venner». Men selv hevder hun at de klarte å skape tillit hos Taliban. Det var lettere. I forhold til hva? På hvilke premisser?

Det lyder merkelig at en hjelpeorganisasjon som vil være humanitær og ikke være under de militæres beskyttende vinger, roser forholdene under Taliban, ett av de mest kvinnefiendtlige regimer i nyere tid.

Fra forsvarshold hevdes det til stadighet at hjelpeorganisasjonene ikke hadde kunnet drive sitt arbeid dersom ikke ISAF-styrken hadde sørget for sikkerhet i Afghanistan, men dette avviser Rasmusson.

– Jeg forsvarer ikke Taliban-styret, men det var mye roligere i Afghanistan før den USA-ledede intervensjonen. Flere hjelpeorganisasjoner drev utviklingsprosjekter og humanitære prosjekter. Dette kunne de gjøre fordi de hadde klart å skape tillit hos dem som kontrollerte territoriet. Når det er krig og konflikt, blir tilgangen alltid vanskeligere, sier hun

At USA og NATO nå sender flere soldater til landet, bekymrer Flyktninghjelpens generalsekretær.

– Jo flere utenlandske soldater som er blitt sendt til Afghanistan, jo verre er sikkerhetssituasjonen blitt med et økende antall sivile drepte. Vi frykter at enda flere sivile liv vil gå tapt, sier Rasmusson.

Men hvordan ville sikkerhetssituasjonen vært uten ISAF? Ville Taliban unnlatt å angripe? Dette er en høyst partisk uttalelse til å komme fra en leder for en hjelpeorganisasjon.

Det økende antall sivile drepte blir drept av Taliban. Mener Rasmusson at det er ISAFs skyld?

Igjen ser vi en politisk korrekthet som er fiendtlig til Vesten og vestlig forsvar mot en islamistisk terrorbevegelse og bagatelliserende både til fortidens terror og dens mulige gjenkomst.

Det er dog sjelden vi ser så kompromitterende uttalelser fra en humanitær leder: Det var lettere under Taliban.

Rasmusson kommenterte Obamas beslutning om å sende ytterligere 34.000 soldater til Afghanistan. Hennes beskrivelse av situasjonen er ren svartmaling:

Åtte år etter invasjonen, har Vesten faktisk svært lite positivt å vise til i Afghanistan, mener Rasmusson.

– Hvert fjerde afghanske barn dør fortsatt før de fyller fem år, halvparten av barna er underernærte, og det er mangel på mat og rent drikkevann.

Sivile blir drept, hjelpearbeidere blir bortført, og situasjonen for hundretusenvis av hjemvendte flyktninger og internt fordrevne er svært vanskelig. At sivilbefolkningen ikke får dekket helt grunnleggende humanitære behov, er farlig, advarer Rasmusson.

– En lutfattig og desperat befolkning er mye mer sårbar for radikalisering og rekruttering av Taliban, tror hun.

– Bildet er rett og slett mørkt, og dersom noen påstår at det går bra i Afghanistan, så er det uriktig. Det går dårlig i Afghanistan, slår Flyktninghjelpens generalsekretær fast

Det er symptomatisk at hverken Taliban-leflingen eller svartmalingen utløser noen kritiske spørsmål fra NTB/ANB.

– Lettere under Taliban