Nytt

Petter Eide i bistandsorganisasjonen Care Norge hevder at SV`s motstand mot bruk av militær makt i Afghanistan må bero på at de misforstår situasjonen, skriver Aftenposten.

Humanitære organisasjoner som er tilstede i Afghanistan støtter regjeringens vedtak, og gir uttrykk for at et sterkt ISAF er nødvendig for deres arbeid:

Han forklarer at Care er tilhengere av et sterkt ISAF i Afghanistan fordi bruk av makt etter deres mening er nødvendig for å sikre bistandsarbeidet.

– De SV’erne som er så misfornøyde, må ha misforstått, fordi bruk av militær makt av og til er nødvendig for å skape den nødvendige sikkerheten for humanitært arbeid, sier Eide.

Sikkerheten for hjelpeorganisasjonene som arbeider i Afghanistan blir karakterisert som elendig.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Tomas C. Archer, er enig i at det er behov for internasjonal militær tilstedeværelse i Afghanistan, både av hensyn til befolkningen og for arbeidet med umiddelbar nødhjelp og utviklingsbistand.
Flyktninghjelpen ber samtidig utenriksminister Gahr Støre om å følge opp den økte militære satsningen med mer humanitær støtte. Fjoråret var det hittil blodigste i Afghanistan siden Talibans fall i 2001, og tallene på hjelpetrengende er høye. Flere enn 100 000 mennesker er på flukt fra krigshandlinger:

– Sikkerhetssituasjonen i sør er så dårlig at de humanitære organisasjonene ikke får fri tilgang til dem som trenger hjelpen mest, sier Archer.

.Også Kirkens Nødhjelp påpeker nødvendigheten av økt militært nærvær i tillegg til økt humanitær bistand.

– KN har hele tiden sagt at det er nødvendig med et militært nærvær under ISAF-kommando, sier Generalsekretær Atle Sommerfelt til Aftenposten.

Sommerfelt mener at situasjonen i Afghanistan ikke kan løses med bare militære midler, men sivile og humanitære midler alene vil heller ikke føre frem.

SV`s energiske motstand mot norsk militær innsats i Afghanistan får være SV`s eget problem, sier Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.

Aftenposten: Afghanistan-hjelpere kritiserer SV-tvilere