Per Fugelli ønsker å gjennopplive Askeladden. En av de positive sidene til Askeladden var tillitt (tillitium). Derfor mener Fugelli at vrangforestillinger om velferdstatens fall på grunn av innvandrere som belaster økonomien, og frykten for muslimer, ikke må få vokse frem.

Men da må vi ikke plante paranoia i Norge. Da må vi ikke la vrangforestillinger få vokse om Velferdsstatens fall på grunn av snyltende innvandrere eller om islam som kommer og tar oss. Da må vi ikke la hat få vokse i mørke elektronstormer. Da må vi lære av Askeladden å tro godt om de vi møter på vår vei. Vi må ha tillitium i nistepakken og dele med den fremmede.

Legg et lokk over utviklingen i norske gater og mal det rosenrødt. Det går seg til. Alt blir bra til slutt. Så enkel synes virkeligheten for en moderne professor.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Fem-diagnoser-som-mangler-Ai-den-norske-folkesjelen-i-dag-7689184.html