Sakset/Fra hofta

Da jeg bladde igjennom avisen julaften, tenkte jeg at slik er det blitt over hele linja nå. Man opplever det samme ensidige meningstrykket overalt. «Min» avis er derfor mer å regne som et generelt eksempel på ståa, fremfor et spesifikt sådan.

«De er våre slektninger som reiste til Amerika». «De trenger et hjem». «Står ikke Kirken opp for flyktningene, tar vi ikke Jesu budskap på alvor». «Frykter frykten for det fremmede». Disse utsagnene er alle overskrifter i Adresseavisen, 24.12.

Denne avisen – eller Midt-Norges frie stemme – som avisen selv ynder å kalle seg, valgte julaften å publisere flere artikler og intervjuer om flyktningkrisen. Ikke uventet ble julebudskapet brukt for alt det er verdt til å fokusere på nordmenns ansvar for integreringen, og noen antydet at stengte grenser er som å stenge Jesus ute.

Etter at avisen var lest, var det bare å konstatere at propagandamaskineriet ikke tar juleferie – snarere tvert imot.

«-De er våre slektninger som reiste til Amerika» er tittelen på en artikkel der flere myndighetspersoner i Trøndelag uttaler seg om flyktningkrisen. Overskriften er et sitat fra biskop i Nidaros, Tor Singsaas.
Gjennomgangsmelodien er om nordmenns ansvar for integreringen, og politimester i Sør-Trøndelag, Nils Kristian Moes utsagn kan stå som en grei oppsummering av budskapet i artikkelen.

-Det viktigste er at asylsøkerne og flyktningene blir godt mottatt og integrert i jobb og skole, og får etablert et normalt liv, mener politimesteren.

Biskop Singsaas er gitt en helside til sin kronikk: «De trenger et hjem». Her spiller Singsaas nærmest uhemmet på vår samvittighet og siterer både helgener, filosofer og Bibel for å rekruttere nordmenn som fosterfamilier til flyktningbarn.

-Allerede i Det gamle testamente sies det med tyngde: «Du skal dele ditt brød med den sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Jes. 58,7.

Biskopen avslutter kronikken med å gjenta dette budskapet, og påstår langt på veg at den som ikke lukker opp, bryter med de dypeste verdier i vårt samfunn.

-Alle voksne er i utgangspunktet aktuelle fosterforeldre. Flyktningbarna banker nå på våre dører. «At den hjelpeløse og hjemløse skal komme i hus», tilhører de dypeste verdier i vårt samfunn.

Singsaas velger å legge trykk på nordmenn som forventes å åpne opp og slippe inn – også i sine private hjem. Biskopen kunne valgt å uttrykke seg mer i tråd med Dronning Elisabeth som i sin tale trykket forsiktig mot en annen gruppe da hun fremholdt Jesu kjærlighetsbudskap – totalt blottet for hevn og vold.

-Despite being displaced and persecuted throughout his short life, Christ’s unchanging message was not one of revenge or violence but simply that we should love one another.

Kirkens preses Helga Haugland Byfuglien er intervjuet om flyktninger og kommer med en kraftsalve som også er valgt til overskrift på intervjuet:

«-Står ikke Kirken opp for flyktningene, tar vi ikke Jesu budskap på alvor».

Byfuglien har et ekstremt budskap når hun antyder at det å stenge for flyktningestrømmen er ukristelig; man stenger for Jesus.

-Er vi villige til å åpne våre fysiske rom for dem som trenger det, for mennesker på flukt? Og har vi hjerterom for dem som trenger åpenhet og trygghet.

-Dette er et sterkt og utfordrende perspektiv som gir rom for ettertanke.

-Og til slutt rommer det også en dobbel bunn, og det viktigste i julebudskapet: Har vi hjerterom til Jesus?

Per Fugelli er gitt to sider i portrettintervjuet: «Frykter frykten for det fremmede». Her vises det til at innvandringsmotstanden er preget av vrangforestillinger, men hvem har egentlig vrangforestillinger?

Fugelli

Per Fugelli ved nærbutikken

Tendensen til at vi skaper et fiendebilde har gjort Per Fugelli mer og mer bekymret utover høsten. Mens mange andre er redde for islam, er det frykten for islam han frykter.

Fugelli ser riktignok faren for radikalisering, men vet å plassere ansvaret.

-Hvis vi møter dem med mistenksomhet, er det fare for at flere av dem blir radikalisert.

Intervjuet avsluttes med en av vår tids største løgner: At alt er like gyldig, at det ikke spiller noen rolle hva man tror på og hvem man tilber.

-Det spiller ingen rolle om vi holder oss med Muhammed og Allah eller Jesus og Gud. Hjertene våre rommer det samme, enten vi går i moskeen eller i Nidarosdomen.

I Norge, et land med kristen kulturarv, kan Fugelli innbille seg at det ikke spiller noen rolle. I Norge kan Fugelli tillate seg å tro på eventyr. Her kan han fremsette de mest håpløse synspunkter – uten å risikere noe som helst. Han blir ikke en gang latterliggjort for sine villfarelser – aldeles ikke. Men kan Fugelli virkelig tro at han kan uttrykke seg slik overalt på kloden? Kan de «Fugelliske» tanker forfektes risikofritt verden rundt?

Fugelli kan nyte respekt og anseelse kun fordi han bæres frem av sine meningsfeller i redaksjonene. Der arbeides det 24/7 for at nordmenn skal forledes til å tro at vold og terror ikke har noe med Muhammed å gjøre. I stedet fabler man om at alle religioner er like, og at det ikke spiller noen rolle hva man tror på. Denne løgnen og det massive meningstrykket undergraver tilliten til pressen. Mediene har i årevis forsøkt å grave en grav for sannheten, men jo dypere de graver jo dypere faller de selv – for sannhet lar seg ikke begrave.

 

RIGONCE, SLOVENIA - OCTOBER 23: Migrants are escorted through fields by police as they are walked from the village of Rigonce to Brezice refugee camp on October 23, 2015 in Rigonce,, Slovenia. Thousands of migrants marched across the border between Croatia into Slovenia as authorities intensify their efforts to attempt to cope with Europe's largest migration of people since World War II. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Som våre slektninger som reiste til Amerika?