Det er Per Fugelli jeg nå refererer til. Dvs hans sosialistiske ordgyteri ifm 1.mai feiringen – gjennom et stort oppslag i VG. Et angivelig radikaliserings og mot-terror innlegg. Blottet for både ånd og virkelighetsforståelse. Det han mest argumenterer og advarer mot er fremmedfrykt. Som han påstår og beskriver som vår «Samfunnsfiende nr.1. Mens, det han i virkeligheten kjemper for, er sin egen forblindede kommunist-pregede tro. Som har feilet. Nei, landets Samfunnsfiende nr.1 er presist hva Fugelli selv står for. Det han gjør er å velge – som mange før ham – angrep som sitt forsvar.

Dette med fremmedfrykt i den grad den eksisterer er ikke kommet av seg selv…Spørsmålet Fugelli bevisst unnlater å stille eller forklare, er hvordan denne angivelige fremmedfrykten kunne oppstå. Når fremmedfrykt overhodet ikke er noe vi nordmenn fra gammelt av er kjent for. Men, kanskje er det nettopp pga naive folk som Per Fugelli at «fremmedfrykt» er på fremmarsj i vårt land? Som en helt naturlig konsekvens av en politisk villet og uforstandig masseinnvandring og multikulturisme?

Per Fugelli lovpriser velferdssamfunnet, greit. Men spørsmålet, om hva som nå setter det i fare hopper han behendig over. På samme måte som han unnlater å forklare selve fremmedfryktens årsak, og terrorens skyld samt farlig radikalisering. Hans fem «grunnstoffer» er selvforherligende misjonering. Også fordi integrering for bestemte grupper ikke-vestlige innvandrerne knapt lar seg gjennomføre. Ekteskap på tvers av kultur og tro er i praksis ikke tillatt for muslimers vedkommende – iallfall hva kvinner angår. Hvem som er mest «rasistisk» er et nærliggende spørsmål.

Fugelli påkaller stadig sin professor-grad, men burde som alle andre godt vite, at forutsetningen for vellykket integrering er gjennom kryss-ekteskap. Noe som knapt skjer, selv mht 3. generasjons innvandrere. Dokumentert av Hege Storhaug.

Dette har mange lenge sett og kunnet forutse. Men mange naive folk har dessverre valgt å undervurdere problemene. Til  tross for de mange advarsler. Helt tilbake til Winston Churchill, som i en tale fra den arabiske halvøya allerede i 1899 uttrykte advarsel til Europa. Ved å påminne oss om at også Romerriket gikk til grunne.

Nei, det lykkelige nye «Vi» som Støre har forsøkt seg med – hans erklærte personlige prosjekt og påståtte fremtidige lykkelige nye norske samfunn – er bare utopisk retorikk. Hvor han stiller med betydelige ekspertise… Men dessverre, hans forfeilede «visjon» er til en lands-truende katastrofe blitt. Gjennom VG utfordrer jeg derfor både Fugelli og Støre på dette tema. Fordi nordmenn flest var godt fornøyd med sitt fredelig land slik det var, takk. Derfor sier mange av oss nå bestemt nei-takk – vi vil aldeles ikke ha oss pådyttet noe usannsynlig og u-beviselig bedre. Ved tidligere folkeavstemninger sa nordmenn nei til å innordne seg fremmede og EU-styre. En seier for det nasjonale folkelige. Dette «Nei-folket» ønsker heller ikke å avgi suverenitet til internasjonale globalister som Støre. Vi vil verne om vårt eget.
Det nå oppsiktsvekkende nye fra UK er at «Ja til EU» siden der bruker Norges elendige EU tilknytnings-avtale som sitt skremsel-eksempel for hvordan det kan gå… Hvilken tillit skal vi ha til makt-menneskers dømmekraft? Bedrevitere, ikke for folkets beste. Men for egne privilegier og makt posisjoner. Som nå igjen av alle forsøker å gi «folket» skylden for et stadig mer polarisert samfunn. Snakk om frekkhet, å sette ting slik på hodet. Har du forresten noengang sett politikere medgi skyld? Torbjørn Jagland, Europa-rådets godt betalte sekretær, som forøvrig nær alle er i Brussel-hovedkvarteret, er et kron-eksempel på uforstand. Og samtidig et eksempel på Aps beskjemmede nepotisme.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

 

 

Illustrasjon: Thomas Knarvik

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂