Debatt

Jeg er nettopp tilbake fra en tur til Peru, et utviklingsland som jeg har stor tro på. Det får bli en
annen kronikk, som samtidig kan bli særs opplysende mht migrasjon: Ikke bare fra land til land,
men også mht landsbygdens uheldige fraflytting, inn til de store byene. Et enormt globalt problem.
Til Peru kom kinesere og japanere i tidligere tider i større antall. Disse har bodd i landet nå i
mange generasjoner. Men de vil ikke helt integrere seg, men holde på sin egenart. Og det til tross
for at dette ikke har noe med ideologi og/eller religion å gjøre. Nei, det har med noe så naturlig og
menneskelig enkelt å gjøre, at vi mennesker ønsker å ha med oss selv, «oss like» å gjøre. Ikke ulikt
naturen forøvrig.
Innflytterne snakker spansk, men har stort sett sine egne områder, skoler og klubber. De er
arbeidssomme og tildels meget godt utdannede. Slik bidrar de positivt til Perus utvikling. På
ingen måte representerer de gettoer. Deres religion er fraværende, og således ikke et problem i et overveiende katolsk land.
Det som forundrer er at denne «trege» integreringen, som kan observeres nesten overalt ellers i
verden, synes totalt tapt av syne av norske politikere, med Jonas Gahr Støre i spissen. Han lovet
oss friskt og selvsikkert det flerkulturelle lykkelige – sitt personlige prosjekt – med av ham påstått
integrasjon fra 3dje generasjon av. Mange har betvilt det, Winston Churchill advarte mot den
islamske kulturen og faren for Vesten som ung mann allerede i 1899.
Så langt er Norge kommet, men integrasjonen mangler. Den vil neppe noensinne bli oss lykkelig til del. Våre muslimske innvandrere har helt andre planer: Om 50 år, med dagens demografiske
utvikling, vil etniske nordmenn være i mindretall i eget land. Da vil neppe Norge lenger ha verken
Konge, Grunnlov eller være et demokrati. Ikke bare det, vi vil være alvorlig splittet dvs. folke-
segregerte som Syd-Afrika med et slags apartheidsystem. Vårt tradisjonelle egalitære samfunn vil
være tapt for alltid, dvs den styrken og den kulturen, moralen og troen som våre forgjengere
kjempet for og bygget landet på. En hvit fraflytting er allerede godt på gang i Sverige.
Jeg mener vi er lurt etter paddemetoden, fordi intet parti har hatt masseinnvandring som sitt
politiske mål nedfelt i sitt program. Men spesielt Ap har lenge smugfremmet det flerkulturelle,
denne overnasjonale, globalistiske tesen som flertallet av folk i land etter land i Europa nå med
rette avviser. Våre samfunn ødelegges ved denne misforståtte og brått introduserte integrasjonen
av fremmede kulturer. Dette kan alle som vil se og forstå, men ikke åpent kunne påpeke i det
offentlige rom. For, det går sosialistene imot, og er derfor politisk ukorrekt. Hvilket betyr at
ytringsfrihet gjennom riksmedia bevisst kontrolleres av de fremmedes apostler. Dette er ikke
demokrati, men udemokratisk skjult maktutøvelse. Nå tilsluttet av vår statsminister.
Som meg, dersom noen av leserne ikke har hørt om paddemetoden før, la meg enkelt forklare:
Det er en måte gradvis å pasifisere folk på, slik at de egentlig ikke vet hva de har vært utsatt for. Til det er for sent… Og analogien er enkel: Dersom du skjønnsomt vil ta livet av en padde så legger
du den ikke opp i en gryte kokende vann. Da forsøker den å sprette ut. Nei, legg den i en gryte
med koldt vann som du bare pent og gradvis varmer opp. Da føler padden seg bare god og
komfortabel inntil den blidt sovner av – og slik blir den levende kokt. Virkningsfullt, men grusomt?
Nettopp.
Det største problemet, utover uærlighet, er at politikerne underkjenner religion. Den går dypere enn hudfarge og ideologi. Den kan være fanatisk og farlig. Det er selve misforståelsen sosialistene
skjuler, eller ikke vil forstå: At overfor muslimer er selv de mest humanistiske av dem oppfattet som vantro. Og det til tross for at de (ateistene) ikke tror på noe annet enn seg selv. Dette må det bare bli problemer av, en tikkende sosial bombe.
Dan Odfjell, samfunnsdebattant