«Vi nordmenn er et fordomsfritt folkeferd. De aller færreste av oss har noen som helst problemer med egen, eller andres farge-nyanser. Hat og fargesyn hører ikke vår kultur til, det har kommet med fremmede som har søkt til vår kultur og vårt land, uten at våre feige politikere synes å bry seg», skriver Dan Odfjell. Illustrasjonsfoto: @Roy Vestfjord

Der blir stadig færre av oss «forhatte hvite menn» som bygget og skapt vår såkalte vestlige sivilisasjon. Til stor individuell frihet og rikdom. Men som «andre» nå vil ha, og gjerne gratis, ja også vår kunnskaps-baserte leve- og virkemåte, som av mange fremmede synes oss ufortjent.

Vel, personlig er jeg stolt av å være hvit og av våre norske forfedre, det synes jeg alle nordmenn burde være. Slettes ikke underdanige, når vi i sum vet bedre hva som tjener oss enn politikerne. Det viste vi ved to ganger å si ‘nei’ til EU.

Og likt våre forfedre har de fleste av oss jobbet for velstanden og pensjonen, uten å ha stått på de fattiges skuldre, tvert imot. Vi kommer fra et lite, solidarisk egalitært og arbeidsomt samfunn. Vi skylder overhodet ikke verden noen som helst unnskyldning, ei heller skal vi ha dårlig samvittighet. Faktisk tvert imot.

Derfor fortjener vi ikke politikernes seneste hat-lovverk. Det er spesielt ufortjent, når hatet synes å sitte mest hos de som har kommet til landet. Vi nordmenn er et fordomsfritt folkeferd. De aller færreste av oss har noen som helst problemer med egen, eller andres farge-nyanser. Hat og fargesyn hører ikke vår kultur til, dette vet våre feige politikere.

«Noen» mener eller argumenterer rent politisk for at vi hvite nå må vike plass for de ikke-hvite, at de har samme rett og tilgang til hva vi har skapt. Ja, sågar enkelte hel-norske føler seg angivelig sterkt belemret av vår levestandard og/eller pretenderer å ha dårlig samvittighet. For hva, er mitt spørsmål, når alle raser, enten de er gule, svarte eller noe midt imellom, har langt mer enn oss å skjemmes over, forfedre, eller hva annet, vet ikke jeg.  Alle folkeslag har en historie.

Men, ingen som lever i dag, har skyld i sine forfedres synder. Heller ikke dem som i dag holder seg trofast til Jesus Krist. Som ikke-hvit forkynte han fred og kjærlighet og fikk slik mange tilhengere. Men slik kom han i veien for sin tids øvrighet, som ukorrekt forstyrrende og måtte avskaffes. Jordisk makt er nær tidløs uforanderlig og typisk politisk undertrykkende, også i vårt demokrati.

Hvor er rimeligheten i at vi blåøyde norske skal selv-skade eller klandre oss selv for vår naturgitte tilbøyelighet til hardt arbeide? Jeg planter stadig ut her i Chile, hvor jeg bor, men bare lokale såkalte native trær og busker, fordi de tåler best klimaet, dvs med dypere røtter og uten ekstra oppmerksomhet og utgifter.

Vi ser forøvrig at japanere og koreanere (som holder fremmede på god avstand) har vår samme sterke arbeids-tilbøyelighet, at folk fra kaldere klima generelt har lært seg at bananer og annen lavt-hengende «frukt» ikke er tilgjengelig. Naturen har slik tvunget oss nordboere til sesong-messig omtanke og nødvendig langtids-planlegging for å overleve. Til dels i motsetning til de fleste fremmede som av våre politikere uklokt ønskes velkommen, dvs med helt andre utviklede «gener». Det gjelder å være på lag med naturen, der man er, ellers inviteres det til opplagte unødige problemer.

Rase-forskjell og hudfarge har i imidlertid lite med intelligens å gjøre. Derimot har foreldre og oppvekst-miljø stor betydning samt ute-klima. Kunnskaps-nivået blir nødvendigvis slik forskjellig. Det blant annet forklarer vår vestlige sivilisatoriske utvikling til en ordnet og en langt mer fredelige anskuelse. Noe som igjen har skapt velferds-samfunn og store verdier. Suksess er også en funksjon av både hell og ikke minst av de nærliggende naturlige ressursene. Norge er en fiske- og sjøfarts nasjon med sin eksepsjonelt lange kystlinje. Med sitt barske klima var vi Vest-Europas fattigste land, dersom vi bare går litt over 100 år tilbake i tid. Vi emigrerte til Amerika for å jobbe, og overlevde, uten sosial støtte… Men, som dagens parentes, oljerikdommen vi fikk del av siden begynnelsen av 1970-tallet, har langt på vei forvandlet våre eliter, våre herskende klasser. Gamle dagers etikk, arbeidsmoral og fornuft har fått sterke trekk av dekadanse.

Politikerne synes å tro, eller ønsker å forlede oss til å tro at de er «spesielt intelligente», grunnet all  denne ny-tidens rikdom. De fremholder seg selv som dyktige og fremsynte, samt særlig kyndige, nettopp for å dekke over at det forholder seg motsatt. Samt for å sikre sitt gjenvalg, selvsagt. De later som vi kan selge norsk olje-industriell know-how. Men det er ikke realistisk, det er mest for å kaste oss blår i øynene. Kinesere og andre stjeler hva de trenger, dette er ikke stat-til-stat virksomhet eller patenter.

Patenter respekteres ikke lenger i den store verden. Nei, som vi nordmenn selv gjorde det på 70-tallet, vi ansatte noen få solide amerikanske og kanadiske med erfaring fra oljebransjen. Derved fikk vi informasjonen, billig og raskt.

Staten har ingen forutsetning for salg av noe som helst. Det er tillatte lyse hoder som skaper næringsvirksomhet, folk som personlig vil og tør, og som tenker «forretninger» døgnet rundt. Ikke byråkrater med kort kontortid og uten risiko overhodet.

Politikerne ødelegger landet med all slags pretensjoner og egoisme og håpløs politisk korrekthet, med mye usannhet i bunn. De er ikke opptatt av folket, men av sine karrierer, nasjonalt som internasjonalt. Det er skremmende å se hvordan folkets penger brukes uvettig.

I gamle dager snakket vi om mage-mål, men det var før oljen. Da var vi ydmyke overfor realitetene, enten de var lokale eller tilhørte det store utland. Norge er ingen fredsnasjon, selv om vi står for utdelingen av Nobels fredspris. En utakknemlig oppgave som svenskene må få tilbake snarest. Ei heller har vi noe i FNs sikkerhetsråd å gjøre, det koster oss langt mer enn det smaker. Det er kun et utstillings-vindu for selvopptatte politikere.

Folkens, dessverre er demokratiet tapt til et politisk diktatur som knapt lytter til oss, annet enn såvidt hvert 4de år. Et rigget system av ansvarsløs middelmådighet. En skamløs og sågar korrupt hvit virkelighet.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.