Dette spørsmålet ble nylig omtalt av debatt-redaktøren Anna Sauerbrey fra det tyske Der Tagesspiegel, og det gikk da på hennes eget land. Fordi som hun påpekte, 60 % av befolkningen mener nå at «Islam ikke tilhører Tyskland». Dette i henhold til en fersk gallup hvor folk flest viste seg på linje med det nye protestpartiet «Alternative für Deutschland».

 

Det tidligere konservative tidsskriftet Minerva utga et hefte i april 2013 med overskriften «En god nordmann» med et stort tiltalende billede over hele forsiden av en smilende Audun Lysbakken i bunad som spiser Kebab. Undertittelen var «Jakten på det norske tar aldri slutt». Intet bemerkelsesverdig annet enn at Minerva ga god reklame til SV i forkant av forrige Stortingsvalg. Konservativt? Aldeles ikke, og Jan Arild Snoen har nå vist farge ved å melde seg ut av Høyre.

Fra artikkelforfatterne i heftet var det – ikke uventet – sprikende meninger. Og fem personer innga svar til to konkrete spørsmål: 1) Gir begrepet «norsk» mening i en globalisert, flerkulturell verden og 2) Hva er det mest unorske ved deg? Det første spørsmålet synes bevisst politisk sosialistisk fremmende. Det andre uinteressant.

Det ble stilt spørsmål om hva som rører seg i Folkedypet. Dog det ville politikere knapt vite av den gang, ei heller idag. De tør kanskje ikke? Men, det hele kan enkelt anordnes for dem: Med en folkeavstemning som anonymt vil gi oss svaret, på hva Folkedypet mener om det største og viktigste samfunns spørsmålet i vår tid: Innvandring og integrering – og alt som dermed forbindes. På godt og på ondt.

Men nei, dessverre, ikke så pass mye ærlig demokrati som det å utspørre folket – kan tillates. Av vår dominerende veletablerte overklasse av media, politikere, byråkrater og akademia. Som har tiltatt seg definisjonsmakt over oss. Tenk tanken at nordmenn svarte som tyskerne. Da ville det multikulturelle prosjektet til venstresidens toneangivende fått sin rettmessige korrigering. Forandring begynner nemlig ikke på toppen og går ned, men nedenifra og opp. Det vet vi. Det vil vi, og det synes Donald Trump å ha forstått. Hva man ellers måtte mene om den mannen.

Men meget kjedelig for det konformt regisserte offisielle ville det blitt, som i Tyskland. Hvor en gallup gikk dem alle i mot, disse maktmenneskene som pretenderer demokrati. Men som arrogant nekter å lytte til menigmann. Folket er i realiteten satt ut av spill. For så galt er det blitt, at menings-monopolistene hersker grunnen. I en grad som folk knapt kan se eller forstå. Inn-sneket overalt. Men vær sikker, reaksjonen kommer også hos oss.

Jeg har lenge vært kritisk til Jonas Gahr Støre. Men ser nå til min forferdelse at når det gjelder de lange linjers politikk er Erna Solberg nesten like uklar. Hva venter vi på? At skuten grunnstøter? Eller på «forløsende» hjelp utenfra?

Det kan se ut som det gamle hovedskillet i norsk politiikk – Høyre/Arbeiderpartiet – ikke lenger gjelder. At skillelinjen i norsk politikk heller er blitt, for eller imot det flerkulturelle, dvs for eller imot det som startet som Støres selverklærte prosjekt. Er de to største partiene langt på vei blitt enige på kammerset? Om at vi bare, kan la oss drive ned med strømmen, uten å tørre å ta kontroll? I håp om at hjelpen kommer utenfra? Gjennom for eksempel Storbritannias utmeldelse av EU? Dette siste avgjøres av deres folkeavstemning om få dager. Noe som Sveits (det best fungerende demokratiet i Europa) avgjorde for lenge siden. Slik skaffet sveitserne seg kontroll over innvandringen, som inkluderte folk fra andre europeiske land, også.

Denne debatten, denne polariseringen av ja og nei til innvandring bør avklares før neste års Stortingsvalg – gjennom vår egen folkeavstemning. Ellers blir valget neste år til en opprivende og uheldig dominerende kamp for og mot det flerkulturelle.

Jeg er rimelig sikker på at det udemokratiske EUs dager er talte. Vi ser allerede endel stater som ikke lenger lydig tar imot ordre fra Brussel-hovedkvarteret. Mitt ovennevnte forslag om norsk folkeavstemning ville frigjøre, ja frata politikerne denne «kalken»… Noe som både er demokratisk og ellers langt å foretrekke: Folket har talt; folket har bestemt… Slutt på diskusjon. Samt tåpelige påstander om rasisme, når rasistene flest faktisk finnes blant de fremmede innvandrerne.

La oss heller diskutere hvordan vi fremtidig skal komme oss ut av den «bakrusen» som en 45 års lang oljeberuselse dessverre har gitt oss. Ikke hold pusten: Om oljen prisen stiger litt vil telle lite, i forhold til tapt norsk produktivitet og vårt samfunns totale nasjonalprodukt.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂