Tavle

De streikende lærerne ønsker med rette å gjenvinne sin profesjonelle uavhengighet, men streik er feil virkemiddel for å oppnå det, skriver Kaj Skagen i Dag og Tid den 15. august.

Alternativet han foreslår er så genialt at samtlige lærerorganisasjoner burde iverksette det umiddelbart.

Lærarene protesterer mot umyndiggjering og detaljstyring og dimed mot rollefordelinga mellom stat, fylke, kommune og lærarar i den offentlege skulen. Om lærarane har klårt føre seg kva for rollefordeling dei vil ha, kan dei reorganisera skulane som ein konstruktiv protest der dei ikkje berre klagar over umyndiggjering, men konkret myndiggjer seg sjølve.

Til dømes kunne dei gjera sams sak i unnlating av å fylla ut målstyringsskjema, slik som dei to Sandefjordlærarane Marius Andersen og Joakim Volden var åleine om å gjera tidlegare i år. Dei kunne fjøra inn att det nedlagde lærarrådet og i praksis redusera rektormakta.

Dei kunne skipa opp att skrota fagutval. Dei kunne oversjå statlege forordningar. Dei kunne skipa til nett den skulen dei vil ha.

Tenk om alle andre fagforeninger som representerer store yrkesgrupper i offentlig sektor, gjorde noe lignende! Hvorfor skal det være så vanskelig å gjøre noe så enkelt?