Nytt

Gunnar Bøe, lønns- og prisminister i Einar Gerhardsens regjering på 60-tallet, var betalt spion for KGB, viser dokumenter i det utsmuglede Mitrokhin-arkivet som Dagbladet har gransket i sommer.

Selv så mange år etterpå er avsløringen en belastning, ikke minst fordi det har gått rykter om at Arne Treholt ikke var alene.

Ifølge Mitrokhins arkivnotater skal statsråd Bøe, under dekknavnet «Mono» ha solgt Nato-dokumenter til KGB i perioden 1960 til 1963, både i originalform, skriftlig og muntlig form. Gunnar Bøe skal ha fått mellom fem og femten tusen per overlevering, til sammen 110 000 kroner over treårsperioden (1,2 millioner i 2013-kroner, red.anm.).

Dette står i Mitrokhins notater om Gunnar Bøe:

« «Mono», Gunnar Bøe, f. 1917, fra Bergen.
Før 1951 pleiet en KGB-ansatt kontakt med «Mono» i Oslo. Senere begynte han å unnvike halvoffisielle møter på grunn av frykt for å ødelegge karrieren. I slutten av 1959 ble det kjent for residenturet (KGB-kontoret, red. anm). at «Mono» var i pengetrøbbel på grunn av oppkjøp av en  villa og en tomt. Gjennom å bruke disse omstendighetene, ble han vervet av en medarbeider ved Oslo-residensen, Je.S.Tsjervjakov, i 1960. Grunnlaget for vervingen var materiell og ideologisk nærhet.
Han lovte å gi informasjon om Nato mot materiell hjelp.

På den tiden var han pris- og lønnsminister i regjeringen, og hadde tilgang til dokumenter. Han ga materialer i original, skriftlig og i tillegg muntlig form, som han snakket inn på bånd. Han informerte om amerikanernes dekryptering av lukkede samband mellom sovjetiske hærenheter i Sovjetunionen nordlige regioner, hvilket ble bekreftet gjennom KGBs etterforskning. Belønning for informasjonen var fra 5000 til 15000 kr. Fra februar 1960 til februar 1963 mottok han mer enn 110 000 norske kroner.

Kontakten med ham skjedde på hans kontor, i agentens leilighet, på transport på vei hjem fra jobb, utenbys, på offisielle mottakelser og i den sovjetiske ambassaden. Fra september 1960 til november 1963 var «Mono» i kontakt med KGB-ansatt A.N. Slavjagin. I 1962 gikk «Mono» av etter å ha tatt dissens i regjeringen på spørsmålet om Norge skulle ta opp medlemsforhandlinger med Fellesmarkedet. (…) «Mono» blir ført over i konserveringsregime.» (Satt på vent, red.anm.) 

 

 

Allerede den gang var det mistanker mot Bøe. Spionjeger Ørnulf Tofte var på sporet, men fikk aldri nok på Bøe til at det holdt til siktelse.

http://www.dagbladet.no/2014/08/08/nyheter/samfunn/historie/politikk/kgb/34686118/