En bok basert på KGBs arkiv navngir norske agenter for Sovjetunionen. Opplysningene skal ha slått ned som en bombe i Arbeiderpartiet, som brukte tunge diplomatiske midler for å få stoppet utgivelsen, skriver Dagbladets Astrid Meland og Gunnar Thorenfeldt. En av KGBs kontakter skal ha vært nåværende statsminister Jens Stoltenberg.

Avhoppere fra Sovjet fortalte om agenter i Arbeiderpartiet.

Rundt 30 – 40 personer er dømt for spionasje i Norge etter krigen. Mange flere ble forsøkt vervet.

– I tillegg til de straffedømte kommer mange titalls, kanskje flere, som ble søkt vervet. De fleste avviste «tilbudet» om agentvirksomhet. Noen av de forespurte sa imidlertid ja, men fulgte minimalt eller ikke opp. Enkelte som gjorde noe agentarbeid, gav beskjed til POT senere og slapp straffeforfølgelse.

Ifølge Dagbladet fortalte avhopperen Mikhail Butkov, som jobbet for KGB i Norge fram til 1991, både om konfidensielle kontakter og nordmenn som hadde dekknavn i arkivet. Blant dem fantes en fremtredende ung arbeiderpartipolitiker med dekknavn «Steklov», og som Overvåkningspolitiet (POT) hadde en samtale med i sakens anledning:

Ifølge Butkov som selv hadde gått gjennom hans sak i Moskva, var denne da i ferd med å bli inkludert i KGBs nett, enten som konfidensiell kontakt eller som agent. Han skal blant annet ha blitt brukt til å få inn Sovjet-produsert stoff i Dagbladet. POT hadde allerede hatt en samtale med ham. Han sa at han visste at han snakket med sovjetiske etterretningsoffiserer. Hans møter med KGB ble stoppet, det er ukjent om KGB, POT eller han selv stoppet samtalene.

I en artikkel fra 2008 identifiserer statsminister Jens Stoltenberg seg selv som dekknavnet «Steklov»:

På spørsmål fra Magasinet om hva Stoltenberg forbinder med navnet Steklov, svarer han:

– Det er dekknavnet jeg visstnok ble gitt av KGB. Tidligere spilte jeg dataspill på nettet og da kunne jeg ikke spille som Jens Stoltenberg, selvfølgelig. Så da logget jeg meg alltid inn som Steklov.

Den aktuelle boken er skrevet av den russiske KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin og den britiske historikeren Christopher Andrew, og ble aldri utgitt. Boken skal ha vært klarert med britiske myndigheter, men da landets etterretningstjenester hadde forpliktelser overfor allierte i NATO måtte boken oversendes norske myndigheter, som stoppet boken. I dag må man ha høyeste sikkerhetsklarering for å lese innholdet, sier Dagbladets kilde:

– I boka kom det et par norske navn som viste at Treholt ikke var den eneste KGB-spionen. Det dreide seg om noen i UD og Arbeiderpartiet som fortsatt var på innsiden. Det ene navnet figurerer også i STASI-arkivet. De ble navngitt i boka, og i Arbeiderpartiet fikk man totalt sjokk. Det ble brukt veldig tunge diplomatiske virkemidler for å stoppe boka. Det ble for politisk vanskelig for Norge, sier kilden.

Thorvald Stoltenberg skal ha vært delaktig i prosessen med å stanse Mitrokhins og Andrews bok. Stoltenberg avviser dette:

– Den gamle garde brukte ham for å overbevise den sittende ledelsen i Arbeiderpartiet om at dette var så viktig at boka måtte stoppes for enhver pris, sier kilden.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hørt om denne boka eller hatt noen befatning med den. Jeg har heller aldri hørt om navnene som nevnes (Miktrokhin og Andrew red.anm), sier Thorvald Stoltenberg via Statsministerens kontor til Dagbladet.

Dagbladet: Utpekte flere AP-agenter

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂