Nytt

PST nedjusterer trusselsituasjonen mot Norge. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de ikke er sikre på at gruppen er på vei mot Norge.

 

– Vi har gjort presiseringer. Vi er langt fra bastante på at gruppen er på vei mot Norge, sa Bjørnland.

PST-sjefen opplyste at terrortrusselen er noe redusert, men at situasjonen fortsatt er alvorlig og uavklart.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrortrussel-mot-norge/kilder-til-vg-politiet-vet-hvem-som-staar-bak-terrortruslene/a/23262085/