Nytt

VG har intervjuet tre kjente muslismer i Norge: Mina Adampour, Akhtar Chaudry og Shoaib Sultan. De er, naturlig nok, rett for at terrorfrykten skal gå over i muslimfrykt.

– Vi er alle i samme båt. Også våre barn leker i parker, tar buss og trikk, sier Chaudry.

Det er riktig. Men det at man beveger seg i samme offentlige rom, betyr ikke nødvendigvis  at holdningen til terror er den samme?

Flere norske medier passer på å presisere at det er flest muslimske ofre for jihadistene. Det er riktig. Men det brukes av norske medier som noe som skal gi norske borgere dårlig samvittighet, når kjernen er at islamister ikke har noe problem selv med å drepe andre muslimer.

Mina Adampour tar lissepasningen og går på offensiven. Hun klager over at muslimer får så mange negative ord knyttet til seg. Hvorfor ingen andre? Hvorfor ikke buddhister og ateister?

Adampour kvier seg heller ikke for å slå fast at islam ikke godtar angrep på sivile. Så hvor kommer da alle angrepene i Nord-Afrika og Midtøsten fra?

Samfunnsdebattanten mener det skader både norske muslimer og personer med minoritetsbakgrunn at trusselen omhandler en ekstrem islamistisk gruppe.

– Begrepskonstruksjoner som «islamisme», «jihadisme», «konservativ jihadisme», «militant islam», «konservativ islam», «radikal islam» og «kontra-jihadisme» gjør at folk vil assosiere handlinger med muslimer, sier Adampour, og fortsetter:

– Islam praktiserer ikke-vold mot sivile, og tillater ikke angrepskrigføring. Med dette blir det enklere å uglese muslimer, selv om det norske samfunnet ikke er de første til å mistenkeliggjøre.

Chaudry sier tross alt: – Vi må ta dette på ytterste alvor – det er vårt ansvar.

Mens Adampour fortsetter:

På et generelt grunnlag mener Adampour det er synd at det ofte er muslimer som knyttes til begreper om fundamentalisme og ekstremisme. Det mener hun bidrar til en misoppfatning om islam, mens ekstreme grupper knyttet til andre religioner eller livssyn ikke blir omtalt på samme måte.

Resultatet blir at det er lettere å stigmatisere nettopp denne minoriteten, mener hun.

– Enten bruker vi generelle ord i beskrivelser om alt det avvikende, eller så må vi begynne med likebehandling og konstruere særbegreper for alle. Hvorfor blir ikke slike begreper konstruert om andre religion- og livssynsgrupper? Man knytter sentrale begreper i islam til kriminelle handlinger og ekstremisme, men gjør ikke det samme når det gjelder eksempelvis buddhisme, ateisme eller andre religioner, sier hun.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/vi-er-alle-i-samme-baat/a/23260621/