Nytt

Foreningen av kristne assyrere, Zawaa, en landsdekkende organisasjon med 1.000 medlemmer, søkte Oslo kommune om støtte. De fikk avslag.

Det er kilder i foreningen som forteller dette til document.

De oppsøkte Rådet for Innvandreorganisasjoner på Grønland for å høre om de kunne få leie lokaler, men møtte en kald skulder. Den aktuelle representanten, en muslimsk kvinne, «hadde ikke tid».

Foreningen, hvis rette navn er Den assyriske demokratiske bevegelsen (Zawaa), er skuffet over likegyldigheten. De kristne i Midtøsten har det svært vanskelig. Det virker ikke som om hverken kommunen eller Rådet for innvandrerorganisasjoner bryr seg.