Nytt

Foreningen av kristne friskoler i Danmark, som består av skoler med utspring i indremisjonen og den lutherske misjonen, melder at deres elevtall har økt med 10 prosent de siste tre årene, og 16 prosent de siste seks.

Det er altså et økende antall foreldre som tilsynelatende ikke har noe imot at barnas skoledag inneholder forkynnelse, morgensang, bordbønn og fadervår — noe som også preget den norske folkeskolen for ikke så mange årene siden.

Foreningens leder Thorkild Bjerregaard sier dette i en kommentar til Jyllands-Posten:

Vi mærker, at flere forældre søger tilbage til de kristne værdier. De siger, at de godt kan lide, at vi åpenlyst står for noget. Modsat nogle folkeskoler lægger vi i hvert fald ikke skjul på, hvorfor vi holder julefest.

Bjerregaard opplyser også til avisen at omlag halvparten av elevene ved Midtjyllands kristne friskole kommer fra familier som ikke er aktive i kirken, herunder også noen muslimer.

 

Jyllands-Posten 2. januar 2012: Flere forældre vælger kristne skoler (papirutgavens side 4)