Gjesteskribent

En kvinne sitter foran en utbrent kirke tilhørende Christ Holy Church International i landsby i Uzo-Uwani i den sørlige delstaten Enugu i Nigeria den 4. august 2016. Foto: Akintunde Akinleye / Reuters / Scanpix.

 

I det som Nigerias forening for kristne kaller et «rent folkemord», ble flere enn 238 kristne drept og kirker skjendet av muslimer sist uke i det vestafrikanske landet. Det hever drapstallene på kristne til flere enn 6000 bare siden begynnelsen av 2018.

Ifølge en felles uttalelse fra Den kristne foreningen, en paraplyorganisasjon bestående av kristne konfesjoner, heter det at «Det finnes ingen tvil om at det eneste formålet ved disse angrepene er etnisk rensning, tilranelse av landområder og fordrivning av innfødte kristne med tvang fra deres farsarv og fedreland.»

Uttalelsen fordømmer de nylige angrepene, «hvor flere enn 200 personer er brutalt drept og våre kirker rasert uten noen inngripen fra sikkerhetsmyndigheter, til tross for tallrike nødanrop til dem.»

Meddelelsen legger til at flertallet av de 6000 drepte i løpet av 2018 var «for det meste barn, kvinner og eldre … Det som foregår i … Nigeria er rent folkemord og må bringes til umiddelbart opphør.»

Detaljene omkring drapene på disse tusener av sjelden omtalte er ofte grusomme: Mange er enten blitt hakket ihjel, halshugget med machete, andre brent levende (inkludert inne i låste hjem eller kirker), og kvinner er ofte seksuelt trakassert eller voldtatt før de blir slaktet.

Både de nigerianske og amerikanske myndighetene har lenge forsøkt å fremstille denne langvarige jihad som noen sammenstøt på bakgrunn av strid om landområder mellom de rike (åpenbart alltid kristne) og de fattige (åpenbart alltid muslimer).

Bare for å gi ett eksempel sa daværende president Bill Clinton at «ulikhet» og «fattigdom» er «det som driver alt dette» (hvor «dette» refererte til muslimenes pågående slakting av kristne i Nigeria). Og etter bombingen i påsken 2012 av en kirke, hvor 39 av menigheten ble ofre for angrepet, sa den tidligere assisterende utenriksministeren i USA, Johnnie Carson, at «Jeg ønsker å bruke denne anledningen til å gjøre ett eneste poeng, og det er at religion ikke er noen drivkraft bak ekstremisters voldsutøvelse.» Obama-administrasjonen skal ha nådd frem til en avtale om å bruke 600 millioner dollar i bistandspenger for å finne frem til de «sanne årsakene» til uro og vold i Nigeria – hvilket naturligvis handlet om alt sosioøkonomisk, og formentlig aldri om noe religiøst.

I sin ferske uttalelse har Nigerias kristne forening imidlertid benektet noen slik avtale. Etter å ha sagt at de som er ansvarlige for slaktingen av kristne alltid blir tillatt å «smutte unna» de nigerianske myndighetene, som ytterligere fremstiller angrepene som «bønder og hyrdefolk i sammenstøt», spør foreningen så:

«Hvordan kan det være tale om et sammenstøt, når én gruppe [muslimene] konsekvent angriper, myrder, plyndrer og herjer, mens den andre gruppen [kristne] konsekvent er dem som blir drept, plyndret og ser sine gudshus brent til grunnen? Hvordan kan det være tale om et sammenstøt når hyrdefolket jakter bønder i sine egne landsbyer/områder imens bøndene flykter for sine liv?»

Den 2. mai i år møttes Forumet for eldre kristne, en del av den kristne foreningen, hvor medlemmene i gjennomsnitt er 75 og med bakgrunn fra Nigerias seks forskjellige geopolitiske soner, med Den britiske høykommisjonen i et forsøk på å finne støtte. (Noen dager innen møtet fant sted, stormet omkring 30 muslimske hyrdefolk en kirke under morgenmessen og drepte i snaut 20 lekmenn og to prester. I gruppens resymé av sakene heter det blant annet:

«Det er helt tydelig for De kristne eldre at JIHAD er erklært og satt i gang i Nigeria av islamistene i landets nordlige region, ledet an av den etniske gruppen, kjent som Fulani [«hyrdefolket»]. Denne jihad bygger på den hatlære som det undervises i ved moskeene og madrasaene [koranskoler] i nordlige Nigeria så vel som Fulanifolkets ideologi om overherredømme [over de vantro]. Ved bruk av både konvensjonell (voldelig) jihad og snu (sivilsasjon) jihad synes jihadistene i det nordlige Nigeria å være fast bestemt på å omdanne Nigeria til et islamsk sultanat, og erstatte det liberale demokratiet med sharia som nasjonal ideologi. Målet er selvfølgelig det å erstatte grunnloven med sharia som opphav for lovgivning. Den nåværende grunnloven fra 1999 skjemmes av et motstridende forhold mellom demokrati og sharia. I et pluralistisk samfunn finnes det visse verdier som ikke lar seg forhandle, hvilket sultanatets forkjempere ikke synes å ha noen respekt for. Et Nigeria som fortsetter å leve under denne konflikten kan ikke bli et Nigeria vi vil ønske oss. Vi ønsker et Nigeria hvor borgere behandles likt overfor loven på alle vis– Idet man holder i mente at over 50 prosent av Nigerias befolkning er kristne, er islamistenes målsetning nødt til å skape alvorlige og dype konflikter, som vil kunne eskalere til borgerkrig, om ikke riktig grep blir tatt. Allerede myrder islamister kristne uten å stå til rette for noen lov eller orden, og raserer de kristnes skjøre gudshus og kommuniteter i en umenneskelig hastighet.»

At 6000 kristne, hvorav «de fleste er barn, kvinner og eldre» er blitt slaktet bare de første seks månedene av året, er en påminner om hvordan vold bare eskalerer, når det ikke blir gjort noen inngripen. Det er en fortelling om muslimers forfølgelse av kristne i Nigeria. Det tok tre ganger så lang tid (halvannet år, mellom desember 2013 og juli 2015) for eksempel for at det samme muslimske hyrdefolket skulle slakte 1484 kristne (532 menn, 507 kvinner og 445 barn), kritisk skade 2388 kristne (1069 menn, 817 kvinner og 502 barn) og å nedbrenne og rasere 171 kirker.

De nigerianske myndighetene og det internasjonale samfunnet har imidlertid fra starten av gjort lite for å gi noe svar på situasjonen. Denne mangelen på deltagelse er ikke overraskende: De setter seg ute av stand til å erkjenne de grunnleggende årsakene, nemlig den ideologien som springer ut av islams begrep om jihad. Til følge har dette at antallet kristne som blir drept, bare fortsetter å øke, og etter alle solemerker vil fortsette å gjøre det eksponentielt, med mindre den tid kommer hvor virkeligheten ikke bare erkjennes, men også gripes fatt i.

 

Opprinnelig publisert hos Gatestone Institute den 8. juli 2018.

Oversatt til norsk av Odin Fredrik Rustad.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.