Shoaib Sultan om radikalisering av muslimsk norsk ungdom i Dagbladet. Sultan sier man må ta deres engasjement for Syria på alvor, og sier det må kanaliseres i positiv retning, men går ikke nærmere inn på hva han mener.

Les også

-
-
-
-
-