Sakset/Fra hofta

Politiet er stort sett fornøyd med kameraovervåkningen som har pågått siden ifjor sommer på Medborgarplatsen og Stureplan i Stockholm.

Polisen tycker att kamerorna har varit användbara. Flera bråk och försök till misshandel har kunnat förhindras tack vare att kameraoperatören kunnat larma i tid.

Før prosjektet startet stilte Brå.se spørsmål til både innbyggere og tilreisende og svarene viste at de fleste var positive til kameraovervåkningen. Drøyt halvparten av de spurte trodde også at de ville følge seg tryggere når kameraene ble tatt i bruk.

Det har vært en del tekniske problemer med kameraene og politiet mener også at de kan komme til enda større nytte hvis operatørene i større utstrekning fikk mulighet til å spesialisere seg på oppgaven. Bedre informasjon til politiet som jobber på de to plassene er også en faktor som kan forbedres da flere av dem er usikre på hvilke områder som dekkes av kameraene,

Les hele rapporten her.