Det sies at enhver sammenligning halter. Enkelte sammenligninger halter mer enn andre, og noen sammenligninger skulle aldri vært gjort.

Geirmund Lykke (KrF) gjorde 24. april en sammenligning han burde holdt seg for god for. Det var under Trondheim bystyres debatt om forbud mot tigging at Geirmund Lykke sa at forslaget til Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) om å forby tigging minnet ham om en tid for 70 år siden som han trodde vi hadde forlatt. Geirmund Lykke sto altså på Trondheim bystyres talerstol da han fikk seg til å hitle sine med-debattanter fra FrP. Haugen Bjørnstad reagerte sterkt på at Lykke dro paralleller fra forslagsstillerne i FrP og til Nazi-Tyskland. Bjørnstad mente det er slik språkbruk som skaper hatefulle holdninger, og ikke forslagene om å forby tigging. Språkbruken til Lykke har heldigvis fått flere i bystyret til å reagere. Dette gjelder også representanter som står langt fra FrP politisk. Bystyrerepresentant Jo Skårderud fra partiet Rødt skriver i et leserinnlegg i Adresseavisen 11. mai at Geirmund Lykke rett og slett ødela en ellers god debatt ved å trekke paralleller mellom FrP og Nazi-Tyskland.

Interessant er det også å merke seg at Geirmund Lykke kalte tiggerproblemet et såkalt problem. Han indikerte med andre ord at tiggingen i byen ikke medfører problemer. For heltidsansatte politikere i sin beste alder er det kanskje ikke noe problem. For næringsdrivende, for eldre og kundegrupper ved enkelte kjøpesentre er det derimot kommet signaler om at tiggingen er et stort problem, såpass stort at det påvirker både deres arbeidssituasjon og deres bevegelsesfrihet. Etter Geirmund Lykkes innlegg kunne også Lillian Dalager Bromseth fra Pensjonistpartiet opplyse Lykke og andre om at partiet hennes får mange henvendelser fra eldre folk som er redde for å gå til byen og som har blitt antastet. Hun viste også til egne erfaringer med tiggere på døra, noe hun fant ubehagelig.

Geirmund Lykke kunne på sin side ikke forstå at en eldre, sulten kvinne på Nordre med et pappkrus er et samfunnsproblem så stort at det bør straffes. Lykke vet så altfor godt at hadde det blitt med denne ene kvinnen på Nordre, ville det ikke vært noe problem. Spørsmålet er om norske politikere har mot til å sette i verk de tiltak som kreves for å få bukt med den massive tiggingen, slik at næringsdrivende kan drive næring og eldre tør gå i byen.

Under Kristelig Folkepartis landsmøte i Trondheim i april ble en skuffet Geirmund Lykke vraket fra partiets sentralstyre. Kanskje kan Lykke gjenvelges ved en senere anledning, men da må han forstå dårskapen i den sammenligning han gjorde i Trondheim bystyre 24. april. For den som kjenner sin dårskap, er på veg mot visdom.

 

http://153.110.194.152/bystyret130424/msh.htm

Geirmund Lykke ca 02:54:40

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.