Skjærtorsdag morgen våknet vi til nyheten om en ny form for vinningskriminalitet, nemlig at utenlandske, stort sett rumenske kvinner, raner norske eldre enslige kvinner for smykker og verdisaker. Bare i Oslo var det 20 tilfeller de siste 14 dager.  Flere av ranene var svært grove, i ett tilfelle ranet de en kvinne på 83 år mens hun satt på en benk utenfor en seniorbolig i Husebyhagen. De to rumenske kvinnene dro med stor kraft av henne tre ringer på venstre hånd og skadet fingrene.

En annen taktikk er å stoppe eldre kvinner ved å spørre etter veien til bussstasjonen, sykehus eller tilby de å kjøpe verdiløse smykker.

Disse ranene har opprørt hele Norge. Den brutale måten ranene skjer på forferder til og med erfarne politietterforskere.

AP`s Jan Bøhler foreslo å forby og kriminalisere tigging for å komme uvesenet til livs, Høyres Andre Oktay Dahl var enig.

Så kommer millionspørsmålet: Hvilke tiltak kommer regjeringen til å sette iverk da?

Av erfaring er det mest sannsynlige svaret: ingenting!

 

For når SV og andre kulturradikale våkner opp av rødvinsrusen, vil forslaget møte en storm av protester; å forby tigging vil ramme en allerede ressurssvak gruppe, nemlig romanifolket!

Et forbud vil ytterligere bidra til å stigmatisere denne gruppen, vil vi få vite. Så da blir det ingenting av, men hva vil SV foreslå? å stasjonere en politimann utenfor eldreboligene?

Mest sannsynlig vil de foreslå at ekstra økonomiske ressurser settes inn, det er nemlig en «mangelsituasjon» som gjør menneskene kriminelle. Virkningen av økt økonomisk innsats vil ta noe tid, men det er slik systemet er og som vi bare må akseptere, vil vi få høre.

NRK 1 nyheter kl. 1200 kunne også berette at mange av disse rumenske forbryterne hadde et annet yrke på dagtid, da var de nemlig tiggere!

SV og de kulturradikale vil igjen sette hensynet til lovbryteren foran hensynet til ofrene.

For 3 år siden forslo jeg i et større intervju i «Nordlys» at for å møte den eksploderende mobile vinningskriminaliteten burde grensene stenges mot øst. Som et midlertidig tiltak er det hjemmel for det i Schengenavtalen, hvis det oppstår en spesiell situasjon. Ingen lokale politikere tok opp forslaget, mest sannsynlig for at problematikken er komplisert, men artikkelen ble vel oppfanget på Stortinget? Nå foreslår Sarkozy det samme, så en hjemmel foreligger.

I mellomtiden har den importerte øst-europeiske kriminalitet eksplodert, selv om villainnbrudd er gått ned med over 40 % siste året i Oslo takket effektiv samordning av politiressurser.

Også annen kriminalitet kommer over de åpne grenser, ingen vet hvor mange illegale asylsøkere som tar seg over grensene.

Nå kommer bare et enkronespørsmål:

Kunne Stoltenberg-regjeringen tenke seg å gjeninnføre kontroll på grensene?

Selvfølgelig ikke, for da kunne Norge risikere kritikk i EU-rådet eller parlamentet! Og med skjelvende stemme kan jeg høre Støre fortelle om hvilke grusomme reaksjoner Danmark nylig ble møtt med da de truet med å stenge grensene! Og kanskje mener de at hjemmelen ikke er helt klar (i den grad Justisdepartementet har vurdert hjemmelen i Schengenavtalen).

Men denne regjeringen  har da ingen problemer her hjemme med oppfinnsom lov- og praksisforståelse!

Den kujonaktige opptreden vi viser overfor EU-systemet kan best karakteriseres ved et uttrykk far min hadde: «Den som ikke er kar på Kaldfjorden er heller ikke kar på andre fjorder».

Norges internasjonale mindreverdskompleks lammer en effektiv norsk rettshåndhevelse av viktige samfunnsoppgaver.

Også voldtektstatistikken, ran og vold, ville sett vesentlig annerledes ut hvis vi hadde hatt en handlekraftig regjering. Det mest effektive middel ville selvfølgelig være å etablere lukkede asylmottak. Dette setter igjen et miniparti stopper for.

På en rekke områder ser vi altså at borgernes rettssikkerhet ofres ut fra taktiske konstellasjoner i regjeringen, og som Stoltenberg må ta ansvaret for.

«Politisk korrekt tenkning» gjennomsyrer dette landet, som det gjør i Vest-Europa forøvrig, og setter liv og helse overalt i fare. Det er prinsippene som er viktige, ikke menneskene. Det beklagelige er imidlertid at det er bare en liten politisk elite som står bak disse prinsippene, likevel har disse prinsippene i forskjellige former spist opp samfunnene innenfra.

Europa er en svært syk mann.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂